Muhasebe Fişi Nedir Türleri Nelerdir

Muhasebe Fişi Nedir? Türleri Nelerdir?

Muhasebe departmanlarında sıkça karşımıza çıkan bir konudan bahsedeceğiz: Muhasebe Fişi. Bu blog yazımızda “Muhasebe Fişi Nedir? Türleri Nelerdir? Şirkete Sağladığı Faydalar Nelerdir?” gibi soruların cevaplarını bulabilirsiniz.

Muhasebe Fişi Nedir?

Muhasebe ile ilgili işlemlerin yevmiye defterine geçirilmeden önce kayıt edildiği fişe muhasebe fişi denir. Bir başka deyişle, bu işlemler yevmiye defterine kayıt edilmeden önce taslak bilgidir. Muhasebe fişleri yetkililer tarafından imzalanıp onaylandıktan sonra yevmiye defterine geçirilmektedir. Bu sebeple yevmiye defterinin doğru ve düzenli bir şekilde tutulabilmesi için muhasebe fişlerinin önemi oldukça büyüktür. Ayrıca muhasebe fişlerinin 45 gün içinde yevmiye defterine kayıt edilmesi gerekmektedir.

Muhasebe Fişi Türleri Nelerdir?

Kullanım amacına göre 3 çeşit muhasebe fişi bulunmaktadır.

1. Kasa Tahsil Fişi

İşletme kasasına para girdiği zamanlarda kullanılmaktadır ve borçlu olan taraf kasa hesabıdır. Kasa tahsil fişi, işletme kasasına giren paranın nereden geldiğini, hangi sebeple alındığını ve hangi hesaba kayıt edileceğini göstermektedir.

Bankadan para çekildiğinde, peşin mal satıldığında, senet tahsil edildiğinde kasa tahsil fişi düzenlenmektedir.

2. Ödeme (Kasa Tediye) Fişi

İşletmenin kasasından para çıktığı zamanlarda tediye fişi kesilmektedir. Bu fiş türünde alacaklı hesap her daim kasa hesabıdır. Tediye fişi, işletmenin kasasından neden para çıktığını ve hangi hesaba borç kayıt edileceğini göstermektedir.

Bu fiş, senetlerin ödenmesi, bankaya para yatırılması gibi durumlarda düzenlenmektedir. Kasa tediye fişleri, birbirini takip eden sıra numaraları ile düzenlenmektedir.

Ayrıca ödeme fişini düzenleyen işletmenin unvanı, adı, fişin sıra numarası, düzenlendiği tarih, alacaklı hesabın kim olduğu, işleme dair açıklama, toplam tutar ve düzenleyen kişinin imzası bulunmalıdır.

3. Mahsup Fişi

Kasa hesabı ile ilgili olmayan yani kasaya giriş çıkışın gerçekleşmediği işlemlerde mahsup fişi düzenlenmektedir. Bir başka deyişle, tamamı nakit olmayan işlemler için hazırlanmaktadır. Mahsup fişinde hem alacak hem de borçlu hesap için iki tane bölüm bulunmaktadır. Bu bölümlerde ise borçlu ve alacaklı hesabın kodu, adı ve tutarları yer almaktadır.

Muhasebe Fişinin Şirkete Sağladığı Faydalar Nelerdir?

  • Muhasebe kayıtlarının, gelir gider hesaplarının kolay kayıt ve kontrol edilmesini sağlamaktadır.
  • Yapılan işlemlerin yevmiye defterine yanlış kayıt edilmesini önlemektedir.
  • Yapılan işlemlere dair detaylı bilgiler içermektedir.
  • Aynı niteliğe sahip olan işlemleri toplu bir şekilde kaydetmeyi sağlar.

Tüm bunlara ek olarak, muhasebe fişi firmalar için büyük önem taşımaktadır. Çünkü muhasebede evrakı olmayan hiçbir belge ve işlem yevmiye defterine kayıt edilememektedir. Ayrıca yevmiye defterlerine yanlış bilgi girilmesi hukuki sonuçlar doğurmaktadır. Bu sebeple muhasebeye ait kayıtların yevmiye defterine geçirilirken eksiksiz ve doğru bir şekilde geçirilmesi gerekmektedir. Muhasebe fişleri bu konuda işletmelere kolaylık sağlamaktadır.

Ancak muhasebe fişlerinin kullanımı kanunen zorunlu tutulmamaktadır. Firmalar muhasebe fişini yukarıda saydığımız sebeplerden dolayı kullanmaktadır.

Mahsup fişi, banka aracılığı ile satıcılara ödeme yapılması, kredili mal ya da hizmet alınması gibi durumlarda düzenlenmektedir.

e-Mutabakat Çözümü

Daha Fazla Bilgi için Bizimle İletişime Geçebilirsiniz!

Mutabıkım bir MDP Group markasıdır.