Yevmiye Defteri Nedir, Nasıl Tutulmalıdır

Yevmiye Defteri Nedir? Nasıl Tutulmalıdır?

Yevmiye defteri ticari faaliyet gösteren her şirket için çok önemlidir. Bu sebeple her işletmenin yevmiye defterini titizlikle ve doğru bir şekilde tutması gerekmektedir.

Yevmiye Defteri Nedir?

Yevmiye defteri, ticari işlemlerin tarih sırasına göre, belgelere dayalı bir şekilde kayıt altına alındığı defterdir.  Bu deftere işlenen her bilginin mutlaka bir evrakı olmalıdır çünkü belgesi olmayan hiçbir işlem kayıt altına alınamamaktadır.

Eğer işletme faaliyetlerine yeni başlıyorsa yevmiye defterine açılış bilançosu kaydı yapılmaktadır. Fakat daha önce işe başlayan firmaların yevmiye defterine önceki dönem sonu bilançosunda bulunan bilgiler baz alınarak açılış kaydı oluşturulmaktadır.

Muhasebe departmanlarının ay sonlarında veya dönem sonlarında verdiği beyannameler yevmiye defteri ile uyumlu olmak zorundadır. Ayrıca yevmiye defterinin kanun önünde geçerli olması için noterden onaylı olması gerekmektedir.

Defter-i Kebir ve Yevmiye Defteri Farkı Nedir?

Defter-i Kebir ile Yevmiye Defteri sıklıkla birbirine karıştırılmaktadır. Bu sebeple yevmiye defteri ile ilgili detaylara geçmeden önce bu ikisi arasındaki farkın ne olduğuna bakalım:

Yevmiye defteri, kayıt altına alınması gereken işlemlerin tarih sırasıyla ve maddeler halinde yazıldığı defterdir.

Defter-i kebir ise, yevmiye defterindeki tüm kayıtları sınıflandırarak hesapların ayrı ayrı görünmesini sağlayan defterdir.

Yevmiye Defteri Nasıl Tutulmalıdır?

 • Yevmiye defteri Türk para birimi kullanılarak yapılmalı ve Türkçe tutulmalıdır. Ancak Türkçe kaydının bulunması şartı ile yabancı dilde de kayıt yapılması mümkündür.
 • Tutulan kayıtlarda rakam, harf ve sembol varsa bunlar anlamları ile birlikte yevmiye defterinde yer almalıdır. Aynı zamanda bu kısaltmaların anlamları şüpheye sebep olmayacak şekilde, anlaşılır olmak zorundadır.
 • Kayıtların arasında boşluk bırakılamaz ve satır atlanamaz.
 • Yevmiye defterinin kaydı düzenli ve eksiksiz bir şekilde zamanında yapılmalıdır.
 • Eğer kayıtlar ciltli bir defterde tutuluyorsa bu defterin sayfaları koparılamaz, karalanamaz ve sayfaları koparılamaz. Aksi takdirde cezai yaptırım uygulanmaktadır.
 • Yevmiye defteri maddelerinde herhangi bir yanlışlık meydana gelirse muhasebe kurallarına uygun bir şekilde düzeltilmelidir.
 • Defterde yer alan muhasebe işlemlerinin, işin gereğine ve hacmine uygun olacak bir şekilde, muhasebenin anlaşılırlığını bozmadan kayıt altına alınması gerekmektedir.
 • Ayrıca kayıtlar 10 günden fazla gecikmemelidir.
 • İşletmelerin kaydını bordro, primanota, muhasebe fişi gibi yetkili kişilerin imza ve parafını taşıyan belgelere dayandırarak yürütmesi halinde işlemlerin deftere kayıt edilmesi gerekmektedir. Ek olarak, bahsi geçen kayıtların 45 günden uzun sürmeyecek şekilde kayıt altına alınması gerekir.
 • Yevmiye defteri kayıtlarında yanlış yazılan rakam veya yazının üzeri okunacak şekilde tek çizgi ile çizilmelidir. Aynı zamanda yanına doğrusu yazılmalıdır.
 • Defterde bir kaydın üstünün çizilmesi yalnızca gerçeği yansıtmak ve doğru şekilde düzeltmek amacıyla yapılmalıdır.

Yevmiye Defterinde Yazarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Yevmiye maddesinde hesap ismi büyük harfle yazılmalıdır.
 • Defter kaydı yapılırken hesap isimleri arasında boşluk bırakılmamalıdır. Aralarında boşluk bulunan hesap isimleri varsa üstü çizilmelidir.
 • Defter yazımı sırasında hesap numaralarını öğrenmek için hesap planı kullanılmalıdır.
 • Yevmiye maddesinde yer alan borç ve alacak tutarı aynı olmalıdır.
 • Yevmiye defterinde bulunan madde numarasının önünde, defteri kebire ait sayfa numarasının yer aldığı iki sütun vardır. Bu sütunlara, hesapların defteri kebirde hangi sayfalarda olduğu yazılmalıdır.
 • Yevmiye defterindeki her sayfanın sonuna o sayfanın toplamı alınmalıdır ve sayfanın altına yazılmalıdır.
Tüm bunlara ek olarak bahsetmemiz gereken önemli bir konu daha var: e-Defter. 

e-Defter Nedir?

e-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na göre her işletmenin tutması zorunlu olan büyük defter (defter-i kebir) ve yevmiye defterlerinin elektronik ortamda hazırlanmasını ve muhafaza edilmesini sağlayan bir uygulamadır.

MDP Group olarak geliştirmiş olduğumuz SAP e-Defter Çözümümüz ile zamandan ve maliyetten tasarruf ederek birçok avantaj sağlayabilirsiniz.

Detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

e-Mutabakat Çözümü

Daha Fazla Bilgi için Bizimle İletişime Geçebilirsiniz!

Mutabıkım bir MDP Group markasıdır.