ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) Nedir Kimler ÖTV Mükellefidir

ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) Nedir? Kimler ÖTV Mükellefidir?

Kısaca ÖTV olarak adlandırdığımız Özel Tüketim Vergisi, pek çok üründe uygulandığı için ülkemizde alınan en önemli vergilerden birisidir. Blog yazımızda “ÖTV nedir? Hangi ürünlerde ÖTV Uygulanmaktadır? Özellikleri Nelerdir?” gibi pek çok sorunun cevabı yer almaktadır.

ÖTV Nedir?

ÖTV, belli bir ürün veya mallar üzerinden alınan bir tüketim vergisidir. Genel olarak lüks, sağlığa ve çevreye zararlı olan ürün veya mallara uygulanmaktadır.

Özel Tüketim Vergisi, 2002 yılında AB ile uyum çerçevesi kapsamında hazırlanmış olan kanun değişikliği sebebiyle kabul edilmiştir ve böylece uygulamaya konmuştur. Avrupa Birliği’nin ÖTV uygulamasının amacı gelir elde etmekten ziyade sosyal fayda sağlamaktadır. Bu yüzden mücevher gibi lüks mallara, zararlı ve çevreye zarar veren maddelere uygulamaktadır. Özel Tüketim Vergisi ile bu ürünlerin tüketiminin azaltılması hedeflenmiştir.

Hangi Ürünlerde Özel Tüketim Vergisi Uygulanmaktadır?

ÖTV’nin kapsamı sınırlıdır. 4760 sayılı kanunda bulunan 4. Maddede yer alan ürünler üzerinden bir kere olmak üzere alınmaktadır. Bu ürünler aşağıdaki gibidir;

 • Tütün, alkol gibi insan sağlığına zararlı olan ürünlere,
 • Benzin, kömür gibi çevreye zarar veren ürünlere ÖTV uygulamaktadır.

ÖTV’nin Özellikleri Nelerdir?

 • ÖTV devlet hazinesine aktarıldığı için hazineye olan katkısı oldukça yüksektir. Bu sebeple devlet hazinesinin en önemli gelir kaynakları arasında yer almaktadır.
 • Özel Tüketim Vergisi’nin yönetilmesi ve takip edilmesi oldukça kolaydır.
 • ÖTV’nin kapsamı yalnızca kanunda belirlenen ürünlerle sınırlıdır.

Kimler Özel Tüketim Vergisi Mükellefidir?

ÖTV, ithal edilen ya da üretilen bir ürünün satılmasına istinaden alınmaktadır ve yalnızca ÖTV ile ilgili kanunda belirtilen ürünlere uygulanmaktadır. Bu ürünlerin müzayede yolu ile satışını yapanlar, kayıt ve tescile tabi olmayan ürünleri inşa ya da ithal edenler, kayıt ve tescile tabi olan motorlu araç ticareti yapmakta olanlar Özel Tüketim Vergisi mükellefidir.

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) İstisnası Nedir?

ÖTV İstisnası, özel tüketim vergisi alınması gerekli olan ürün veya mallardan bu verginin alınmayacağı durumları göstermektedir. 2016 yılında Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 7.maddeye göre, minibüs, otobüs, taksi ile şehir içi yolcu taşıyan firmalar, çekici, kamyonet ve kamyon ile ticari olarak yük taşımacılığı yapan firmalar ÖTV istisnası kapsamındadır.

Ayrıca engellilik derecesi %90 ve üzeri olan engelli bireyler, H sınıfı ehliyet sahibi olup araç kullanabilen engelliler ÖTV istisnasından faydalanabilmektedir.

Bunlara ek olarak istisna kapsamına giren durumlar aşağıdaki gibidir:

 • Diplomatik istisnalar,
 • İhracat ve ithalat istisnaları,
 • Askeri amaçlı istisna,
 • Türk Hava Kurumu alımları sırasında yapılan istisnalar,
 • Petrol arama amacı olan istisnalar,
 • Güvenlik kurumlarının silah alımında yapılan istisna,
 • Kamu kurumlarına yapılan istisnalar,

ÖTV ile KDV Arasındaki Fark Nedir?

Özel Tüketim Vergisi ile Katma Değer Vergisi bazı özellikler açısından birbirine oldukça benzemektedir. Ancak bu ikisini birbirinden ayıran önemli bir özellik bulunmaktadır. Bu özellik, ÖTV’nin tek aşamalı bir vergi türü olmasıdır. Bir başka deyişle, ÖTV ilgili olan mal veya ürünlerden sadece bir kez ithalat, imalat ya da ilk iktisap anında alınmaktadır. Mal veya ürünler el değiştirirken tekrardan Özel Tüketim Vergisi alınmamaktadır. Ancak Katma Değer Vergisi, bir malın ilk ve son satışlarında da alınmaktadır.

Güncel Özel Tüketim Vergisi Tutarları ve Oranlarını GİB’in web sitesinde bulabilirsiniz.

Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Gelir Vergisi ile ilgili yazmış olduğumuz diğer blog yazılarımızı okuyabilirsiniz.

 

e-Mutabakat Çözümü

Daha Fazla Bilgi için Bizimle İletişime Geçebilirsiniz!

Mutabıkım bir MDP Group markasıdır.