Gider Pusulası Nedir?

Gider Pusulası Nedir? Nasıl Düzenlenir?

Blog yazımızın içeriğinde “Gider Pusulası Nedir? Kimler Düzenler? Hangi Durumlarda Düzenlenir? Düzenlerken Nelere Dikkat Etmek Gerekir? Stopaj Oranları Nedir?” konu başlıkları yer almaktadır.

Gider Pusulası Nedir?

Gider pusulası, fatura niteliğine sahip, vergi mükellefi olmayanlardan mal veya hizmet alınması durumunda düzenlenmesi gereken bir belgedir. Yapılan giderlerin, firma bünyesinde muhasebeleştirilmesi için mutlaka gider pusulası düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca gider pusulası, tüketicilere satılan herhangi bir ürünün iade edilmesi durumunda da düzenlenmektedir.

Gider Pusulasını Kimler Düzenler?

213 sayılı VUK (Vergi Usul Kanunu) 234. Maddesinde, gider pusulası düzenleme yetkisi olan kişilerin kimler olduğu açıklanmıştır. Bu kişiler aşağıda belirtilmiştir;

Gider pusulası, defter tutmak zorunda olan çiftçilerin, geliri basit usulde belirlenenlerin, birinci ve ikinci sınıf tüccarların ve serbest meslek sahiplerinin vergiden muaf olanlara yaptırdığı işler veya onlardan satın aldığı ürünler için düzenlenen, fatura niteliğine sahip bir belgedir. Birinci ve ikinci sınıf tüccarların şahsi eşyalarını satanlardan satın aldıkları altın ve mücevherat gibi değerli mallar için de belge düzenlenir.

Hangi Durumlarda Düzenlenir?

 • Vergiden muaf esnaf ve vergi mükellefi olmayanlardan ürün veya hizmet satın alındığında,
 • Tüketiciye satılan malın tüketici tarafından iade edilmesi durumunda,
 • Basit usulde vergilendirilmiş olan mükelleflerden sabit kıymet satın alındığında,
 • Gelir Vergisi Kanununun 18’inci maddesinde belirtilen istisnadan yararlananlardan ürün satın alındığında,
 • Geçici olarak serbest meslek faaliyetinde bulunanlara ödeme yapıldığında,
 • Son tüketicilerden alınan iadeler, teklif ödemeleri gibi durumlarda gider pusulası düzenlenmektedir.

Gider Pusulasını Düzenlerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Gider pusulası, mükellefler tarafından anlaşmalı olan matbaalardan bastırılmalı ve notere onaylatılmalıdır.
 • Gider pusulasında, işi yaptıran ve yapan kişinin adı-soyadı, adresi, hesap numarası, varsa vergi dairesi, belgeyi düzenleme tarihi, seri ve sıra numarası yazılmalıdır.
 • İşin niteliği, ürünün cinsi, miktarı, birim fiyatı ve toplam tutarı belirtilmelidir.
 • Gider pusulası, iki nüsha olarak düzenlenmelidir. İki nüsha olarak düzenlenmeyen gider pusulaları düzenlenmemiş sayılmaktadır.
 • İki nüshadan bir tanesini işi yapana veya ürünü satana verilmeli, diğeri ise gider pusulasını düzenleyen kişi tarafından saklanmalıdır.

Gider Pusulası Düzenleme Süresi Nedir?

Gider pusulası, ürünün veya hizmetin teslim edildiği tarihten itibaren 7 gün içerisinde düzenlenmelidir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen gider pusulaları, hiç düzenlenmemiş sayılmaktadır.

Gider Pusulası Stopaj Oranları Nedir?

 • Havlu, çarşaf, çorap, halı ve kilimler, dokuma ürünler, örgü, dantel ve her türlü nakış işleri ile ile her türlü turistik eşya, sepet, süpürge, hasır, fırça, yapma çiçek gibi mal bedeli ya da mal üretiminde ödenen hizmet bedeli üzerinden %2 oranında,
 • Hurda mal alımlarında %2,
 • Diğer mal alımlarında %2,
 • Diğer hizmet alımlarında ve hatta mal ve hizmet maliyetinin birbirinden ayrılamadığı durumlarda %10,
 • Mal veya hizmet sağlayan kişi vergi mükellefi değilse; esnaf muafiyetinden yararlanmıyorsa ve gerçek ve tüzel kişilerin mallarını onlar adına iş sözleşmesine bağlı olmaksızın kapı kapı dolaşarak tüketiciye satarsa ​​ödenen prim, komisyonun üzerinden %20 oranında stopaj alınmaktadır.

e-Mutabakat Çözümü

Daha Fazla Bilgi için Bizimle İletişime Geçebilirsiniz!

Mutabıkım bir MDP Group markasıdır.