Serbest Meslek Makbuzu ile Fatura Arasındaki Fark Nedir

Serbest Meslek Makbuzu ile Fatura Arasındaki Fark Nedir?

Serbest meslek makbuzu veya serbest meslek faturası, işin ve sektörün gereksinimlerine göre belirlenmektedir. Bu aşamada serbest meslek makbuzu ile fatura arasındaki farklar sektöre göre ayrılmaktadır. İş fazla mesaiye dayanıyorsa, özel beceri ve bilgi gerektiriyorsa ve bağımsız bir kişi adına hizmet veriliyorsa, o kişi serbest meslek erbabıdır.

Fatura ile serbest meslek makbuzuyla ilgili birçok detayın yer aldığı bu yazımızda fatura ile SMM arasındaki farklara da değineceğiz.

Serbest Meslek Makbuzu Nedir?

Serbest meslek makbuzunu, serbest meslek erbabı sayılan kişiler tarafından düzenlenen fatura türü olarak tanımlayabiliriz. Bu makbuzun mesleki faaliyeti kapsamında iş yaptığı kişi veya kurumlara verilmesi zorunludur.

Bu kişiler bağımsız çalışan ve belirli becerilere sahip uzmanlardır. Birçok meslek bu gruba dahil edilebilir. Bu kapsamda bu mesleklerden elde edilen kazançlar da serbest meslek kazancı olarak kaydedilmektedir.

Serbest meslek makbuzları, kıymetli evrak kategorisinde yer almakta ve ücretin alındığını göstermektedir. SMM, iki nüsha olarak düzenlenmektedir: orijinal nüsha müşteriye verilmekte ve bir nüsha işyerinde kalmaktadır.

Ayrıca, serbest meslek makbuzunu el ile kesmek mümkün olduğu gibi dijital ortamda, e-SMM adı verilen elektronik bir belge olarak da hazırlanabilmektedir.

Fatura Nedir?

Müşterinin bir mal veya hizmet için ödemiş olduğu bedelin belgelenmesi işlemine fatura denir.

Bu belge müşterilere zorunlu bir gereklilik olarak verilmelidir. Bunun iki nedeni var. Öncelikle devletin tahsil ettiği dolaysız vergilerin miktarı bu faturalar aracılığıyla belirlenmektedir. Eksik veya hatalı kesinti, ödenecek verginin doğru hesaplanmadığı anlamına gelmektedir. İkinci olarak, mal veya hizmetin işletmeden teslim alındığına dair faturaya istinaden garanti belgesi düzenlenmektedir. Bu nedenle faturalandırma konusu oldukça hassastır.

Serbest Meslek Makbuzu ile Fatura Arasındaki Fark Nedir?

Serbest meslek makbuzu ve fatura temelde hizmet veya ürün için alınan ücreti belgelemek amacıyla kesilmektedir. Ancak, SMM veya faturalandırma sektör ve işletmelere göre farklılık göstermektedir.

Şimdi serbest meslek makbuzuyla fatura arasında ne gibi farklar bulunduğuna bir göz atalım;

  • Serbest meslek makbuzunu faturadan ayıran en önemi fark, serbest meslek makbuzunda KDV’nin yanı sıra stopaj kesintisinin olmasıdır.
  • Fatura kesilmesi durumunda müşteriler yıl sonunda kısa bir açıklama ile şirket adına ödeme yaparlar. SMM düzenlenmesi durumunda, bu doğrudan tahsil edilir ve makbuzu veren kişi tarafından yatırılır.
  • Fatura üzerinde stopaj yapılmadığı için yıl sonunda bu alanda ödeme yapılmayacağı için gelirlerde herhangi bir azalma olmayacaktır. Ancak SMM kesildiği için yıl sonundaki gelirlerinin bir kısmı stopaja gitmektedir.

İlgili İçerik: e-SMM Başvurusu Nasıl Yapılır?

e-Mutabakat Çözümü

Daha Fazla Bilgi için Bizimle İletişime Geçebilirsiniz!

Mutabıkım bir MDP Group markasıdır.