Gelir Vergisi Muafiyetinden Kimler Yararlanabilir

Gelir Vergisi Muafiyetinden Kimler Yararlanabilir?

Vergi muafiyeti, geliri olan belirli kişi veya grupların vergi kanunlarına göre belirli koşullar altında vergiden muaf tutulması anlamına gelir. Vergi ödemekle yükümlü olsalar bile, diğer bazı vergi kanunları bu yükümlülükleri ortadan kaldırmaktadır. Gelir alanlarında ve elde edilen gelirle ilgili giderlerde vergi muafiyeti sağlanabilir. Gelir vergisi muafiyetinden kimlerin yararlanabildiğini öğrenmek için blog yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

Vergi Muafiyeti Nedir?

Vergi muafiyeti, adından da anlaşılacağı gibi, bir mükellefin veya mükellef grubunun gelir vergisi ödemekten muaf tutulmasıdır. Gelir vergisi muafiyeti, kısmi ve tam olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Vergi muafiyetinin temel amacı, mükellefleri ülke için önemli görülen belirli alanlarda yatırım yapmaya teşvik etmektir.

Esnaf ve Zanaatkarlar Gelir Vergisi Muafiyetinden Yararlanabilir mi?

Gelir Vergisi Kanunu’nun 9. Maddesi, esnafın muafiyeti hakkında bilgi vermektedir. Kanun maddesine göre vergi muafiyetinden yararlanma hakkı olanlar aşağıdaki gibidir;

  • Perakende ticaretle uğraşırken motorlu bir araç kullanmayan, gezici ve iş yeri açmamış olan kişiler,
  • Mobil (gezici) olarak çalışan küçük sanat erbapları (fotoğrafçı, nalbant, berber, kunduracı, hamal gibi),
  • Kırsal alanda herhangi bir sanat işi ile uğraşan kişiler,
  • Nehir, göl, su yolları ve denizlerde toplam 50 tona kadar nakliye aracı işleten kişiler,
  • Nakliye sırasında sadece hayvan veya hayvan arabası kullananlar,
  • Kullandıkları hayvanları tarım işlerinde, hayvan arabalarında, motor, traktör gibi araçlarda taşıma işinde alışkanlık haline getirmeden kullanan ve bu işi zaman zaman yapan çiftçiler,
  • Gıda, süs eşyası, el işi gibi ürünleri kendi evlerinde üreten kişiler,
  • İş yeri olmayan ancak kapıları dolaşarak hurda toplayan kişiler,
  • Geleneksel, kültürel ve sanatsal değerlerle uğraşan ve ürünlerini satan kişiler (bakır ustaları, çini ve çömlekçiler, ağaç ve oyma ustaları gibi)

e-Ticaret Yapanlar Gelir Vergisi Muafiyetinden Faydalanabilir mi?

2019 yılı itibari ile alınan karara göre kendi imkanları ile evde üretim yapanlar vergi muafiyetinden faydalanabilecek. Bir satıcı, el sanatları, hobi çalışmaları veya tablolar gibi kendi yerinde kendi imkanlarıyla bir ürün üretiyorsa, o ürünleri e-ticaret sitelerinde satabilmektedir. Ayrıca internet üzerinden online yapılan satışlarda, elde edilen gelirin 30.000 TL’lik kısmı vergiden muaf tutulmaktadır.

Vergi Muafiyet Belgesi Nasıl Alınır?

Muafiyeti koşullarını sağladığınızdan eminseniz, ikamet ettiğiniz bölgenin vergi dairesine başvuruda bulunabilirsiniz. Bu şekilde vergi muafiyeti belgenizi ücretsiz olarak alabilirsiniz. Vergi muafiyeti belgesinin geçerlilik süresi 3 yıldır. Bu sebeple, 3 yılın sonunda yine vergi dairesi giderek yeni bir belge almanız gerekmektedir. Vergi muafiyeti belgesinin geçerliliğini, süresi bitmeden sonlandırmak isterseniz yeniden vergi dairesine başvurmanız gerekmektedir.

e-Mutabakat Çözümü

Daha Fazla Bilgi için Bizimle İletişime Geçebilirsiniz!

Mutabıkım bir MDP Group markasıdır.