Dijital Çağda Muhasebe Mesleğinin Geleceği

Dijital Çağda Muhasebe Mesleğinin Geleceği

Dijital Çağda Muhasebe Mesleğinin Geleceği ‘ne dair araştırmalarımızı içeren bu yazımızda: Muhasebe ve mühendislik sektörlerinin ilişkisini, ileride muhasebe çalışanlarının sahip olması gereken özelliklere değineceğiz.

Günümüzde dijitalleşmenin ayak izlerini toplumsal hayatın her noktasında görmekteyiz. Dijital teknoloji, bireylerden toplumlara, ekonomilerden kültürlere modern yaşamın neredeyse tüm yönlerini etkilemektedir. Aynı zamanda dünyayı da değiştirmektedir. Meslekler de dijital çağdan etkilenmektedir. Bu sebeple, meslekler için dijitalleşme süreci tercihten çok zorunluluk haline gelmiştir.

Diğer mesleklerde olduğu gibi muhasebe mesleği de dijitalleşme ve teknolojik gelişmeler sonucunda değişmektedir. e-Dönüşüm sistemleri sayesinde muhasebe çalışanlarının iş yükü azaltılmıştır. Dijitalleşmeyle birlikte geleneksel yöntemlerle yapılan karmaşık ve zor muhasebe işlemleri artık kolay ve hızlı bir şekilde yapılmaktadır. Muhasebe mesleğinin geleceğinde dijitalleşme ve dönüşüm ihtiyacı kaçınılmazdır.

Geleneksel muhasebe yöntemleri olan kâğıt fatura, makbuz, kayıt, beyan vb. işlemler yavaş yavaş yerini internet tabanlı muhasebe sistemlerine bırakmaya başladı.

Peki muhasebe sektörü dijitalleşmeye hazır mı veya ne kadar hazır? Gelin bu sorunun cevabına birlikte bakalım.

Dijital Çağda Muhasebe Mesleğinin Geleceği

Teknolojik gelişmeler, küreselleşme ve artan rekabet meslekleri sürekli olarak değişmeye zorlamaktadır. Bu sebeple teknolojik gelişmelerden en çok etkilenen mesleklerin başında muhasebe mesleği gelmektedir. Teknoloji ile birlikte daha önce var olmayan birçok dijital sistem artık muhasebe mesleğinde aktif olarak kullanılmaktadır.

Bu sistemler karşımıza e-dönüşüm sistemleri olarak çıkmaktadır. Aslında bu sistemler teknolojik gelişmeler ve değişimler ışığında muhasebe mesleğini A’dan Z’ye yeniden inşa ederek geleceğe hazırlamaktadır.

Ancak muhasebenin tam anlamıyla dönüşmesi mühendislik yetenekleriyle birlikte gerçekleşecektir. Bu dönüşmenin gerçekleşmesini sağlayacak şey ise “Muhasebe Mühendisliği’dir.

Muhasebe Mühendisliği Nedir?

Dijitalleşme ve yapay zekâ gibi teknolojik gelişmeler ışığında muhasebe mesleğinin yeniden tasarlanmasına Muhasebe Mühendisliği denir.

Muhasebe ve Mühendislik İlişkisi

Muhasebe ve mühendislik sektöründe çözümlerin toplanması, analiz edilmesi, geliştirilmesi, aksiyon alınması ve karar vericilere raporlanması ihtiyacı vardır. Her iki disiplinde de girdi-süreç-çıktı süreçleri mevcuttur.

e-dönüşüm sistemleri ile birlikte muhasebe ve mühendislik sektörü birbiriyle ilişkili bir hale gelmiştir. Bu sebeple, muhasebe mesleğinin teknolojik gelişmelerle bütünleşmesini sağlayacak bilim mühendisliktir.

Mühendislik Becerilerinin Muhasebe Sektörüne Sağlayacakları

  • Mühendislik becerileri, muhasebecilerin teknolojiyi kullanma ve yönetme becerilerini geliştirecektir.
  • Muhasebe Mühendisliği, muhasebecilerin doğru bilgiyi elde etmek için farklı dijital sistemleri kullanmalarını sağlayacaktır. Ek olarak, öğrenme-öğretme sürecinde teknolojiyi yönetmelerini ve kullanmalarını sağlayacaktır.
  • Muhasebe mühendisi, teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilen, kendi alanında uzmanlaşmış, pratik ve teorik bilgilerini matematik ve teknoloji ile birleştiren kişidir.

Gelecekte Muhasebe Çalışanlarında Olması Gereken Özellikler

  • Analik ve sayısal düşünme
  • Etkili iletişim
  • Problem çözme
  • Dijitalleşme sürecine adaptasyon
  • Yaratıcı olma
  • Olaylara büyük resimden bakma yeteneği

Sonuç olarak, dijital sistemleri etkin bir şekilde yönetmek, muhasebe mesleğinin geleceği için kritik bir öneme sahiptir. Muhasebe Mühendisliği, muhasebe mesleğini geleceğe hazırlamak amacıyla, mesleği mühendislik yeteneği çerçevesinde yeniden tasarlamaktadır.

Ülkemizde e-dönüşüm kapsamında ortaya çıkan sistemleri öğrenmek için “e-Dönüşüm Nedir? e-Dönüşüm Sistemleri Nelerdir?” adlı yazımızı okuyabilirsiniz.

 

e-Mutabakat Çözümü

Daha Fazla Bilgi için Bizimle İletişime Geçebilirsiniz!

Mutabıkım bir MDP Group markasıdır.