Vergi Levhası Nedir, Nasıl Alınır

Vergi Levhası Nedir? Nasıl Alınır?

Vergi levhası, vergi mükelleflerinin bulundurmak zorunda olduğu ve iş yerleri için oldukça önemli olan belgelerden bir tanesidir. Bu sebeple vergi levhası ile ilgili merak edilen ve araştırılan konuları bu yazımızda bir araya getirdik. Yazı içerisinde yer alan konu başlıkları aşağıdaki gibidir:

 • Vergi Levhası Nedir?
 • Vergi Levhasında Olması Gereken Bilgiler
 • Kimler İçin Zorunludur?
 • Nasıl Alınır?

Vergi Levhası Nedir?

Vergi levhası, mükelleflere ait temel kazanç tutarları ve bu kazanca denk gelen vergi tutarları gibi bilgilerin yer aldığı resmi bir belgedir. Bu belgenin formatı, içeriği ve şekli Maliye Bakanlığı tarafından oluşturulmaktadır ve buna göre düzenlenmesi gerekmektedir. Vergi ödemekle yükümlü olan her mükellef vergi levhasına sahip olmak zorundadır. Çünkü vergi kaçakçılığı gibi durumların önüne geçmek için Gelir İdaresi Başkanlığı, mükellefleri düzenli aralıklarla kontrol etmektedir. Bu sebeple vergi levhası kişi veya işletmelerin vergilerini düzenli bir şekilde ödeyip ödemediğinin kanıtlanmasını sağladığı için oldukça önemlidir.

Geçmiş zamanlarda işletmeler vergi levhasını herkesin görebileceği ve kolayca okuyabileceği bir yere asmak zorundaydı. Fakat 2011 yılında yayınlanan 408 numaralı VUK Genel Tebliği ile bu zorunluluk ortadan kaldırılmış, sadece vergi levhasına sahip olması yeterli sayılmıştır.

Vergi Levhasında Olması Gereken Bilgiler

Vergi levhasında kişi veya işletmelere ait temel bilgiler bulunmaktadır. Bu bilgiler aşağıdaki gibidir:

 • Kişi veya işletmenin adı ve soyadı
 • Ticaret unvanı
 • İş yeri adresi
 • Vergi türü
 • Ana faaliyet kodu ve adı
 • Vergi dairesi
 • Vergi kimlik numarası
 • Bağlı bulunduğu vergi dairesi
 • İşe başlama tarihi
 • Faaliyet durumu
 • GİB Bilgi İşlem Sistemi’nin oluşturacağı onay kodu
 • Son 3 yıla ait matrahlar
 • Son 3 yıla ait matrahların bulunduğu takvim yılı içinde gerçekleşen vergiler

Kimler Vergi Levhası Almak Zorundadır?

Vergi levhası gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükellefleri için zorunludur.

Gelir Vergisi Mükellefleri:
 • Serbest meslek erbabı
 • Ticari kazanç sahipleri
 • Zirai kazanç sahipleri (en basit ifade ile çiftçilerin elde ettiği kazanç)
 • Adi ortaklık, kolektif ve adi komandit şirket şeklinde kurulmuş firmaların her bir ortağı
Kurumlar Vergisi Mükellefleri:
 • Anonim şirketler
 • Limited şirketler
 • Eshamlı komandit şirketler

Vergi Levhası Nasıl Alınır?

Vergi mükelleflerinin vergi beyannamelerini verdikten sonra GİB Bilgi İşlem Sistemi söz konusu beyannamelerde yer alan bilgilere göre vergi levhasını oluşturmaktadır. Sonrasında mükelleflerin İnternet Vergi Dairesi hesabına aktarmaktadır. Bu noktadan sonra mükellefler, vergi levhasını 3 faklı şekilde alabilirler.

 1. İnternet Vergi Dairesi’nden veya e-Devlet’ten alabilirler.
 2. Kanun tarafından yetki almış ve bağımsız çalışan serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir aracılığı ile alabilirler.
 3. Varsa bağlı bulundukları Esnaf / Sanatkârlar Odası’ndan alabilirler.

e-Mutabakat Çözümü

Daha Fazla Bilgi için Bizimle İletişime Geçebilirsiniz!

Mutabıkım bir MDP Group markasıdır.