Vergi Kodları Nelerdir?

Vergilerin, yasalarla birbirinden ayrılan ve farklı mükelleflerin yükümlü olduğu birçok türü bulunmaktadır. Vergi kodları, ve 0001’den başlayan ve 9901’e kadar giden sayılardan oluşur ve her bir sayı, söz konusu vergi türlerini temsil etmesi için kullanılır. Her sayının anlamı farklıdır. Blog yazımızın içeriğinde “Vergi Nedir? Vergi Kodları Nelerdir?” sorularının cevaplarını bulabilirsiniz.

Vergi Nedir?

Vergiler, ülke ekonomisini canlandırmak ve vatandaşların hayat kalitesini artıracak kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla devlet tarafından kişi ve kurumlardan alınan paradır. Vergi, zorunlu olarak alınmakta ve herkesin gücüne göre farklı yükümlülüklerinin olduğu bir konudur. Ülkenin ekonomik olarak kalkınması, vatandaşların refah seviyesinin yükseltilmesi öncelikli hedeftir.

Vergi Kodları Nelerdir?

Vatandaşların, belirli dönemlerde ödemekle yükümlü olduğu vergiler vardır. 4 haneli sayılardan oluşan vergi kodları, bu vergileri kategorize ederek birbirinden ayırır ve vatandaşların ödemelerini kolay bir şekilde yapmasını sağlar.

0001-0094 Aralığındaki Kodlar

0001: Yıllık Gelir Vergisi

0002: Zirai Kazanç Gelir Vergisi

0003: Gelir Vergisi S. (Muhtasar Beyannamesi)

0004: Gelir Götürü Ticari Kazanç Vergisi

0005: Gelir Götürü Serbest Meslek Kazancı

0006: Gelir Götürü Ücret Vergisi

0010: Kurumlar Vergisi

0011: Kurumlar Vergisi Stopajı (KVKM24)

0012: Gelir Vergisi (GMSI)

0014: Basit Usulde Ticari Kazanç Vergisi

0015: Gerçek Usulde Katma Değer Vergisi (GUKDV)

0017: Götürü Usulde Katma Değer Vergisi

0020: MEP İştirakçisi Kurumlar Vergisi

0021: Banka Muameleri Vergisi

0022: Sigorta Muameleri Vergisi

0027: Gelir Vergisi Geçici Vergisi

0032: Gelir Geçici Vergi

0033: Kurum Geçici Vergi

0040: Damga Vergisi (Beyannameli Damga Vergisi Mükellefi)

0046: Akaryakıt Tüketim Vergisi

0048: Gelir V.M. Talih Oyunları Asgari Vergi

0049: Her Türlü İşportalardan ve Füzel Yağlardan Alınan Ek Vergi

0050: Kurumlar V.M. Talih Oyunları Asgari Vergi

0051: Diğer Ücretler

0053: Kurumlar Vergisi Kurum Geçici Vergi

0056: Oyun Kağıtlarından Alınan Ek Vergi

0057: Röntgen Filmlerinden Alınan Ek Vergi

0060: Mülga Maden Fonu

0061: Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi

0062: Mülga Kooperatifçilik Tanıtma ve Eğitim Fonu

0067: G.V.K. Geçici 67/11 Maddesine Göre Yapılan İhtiyari Beyan

0075: Alkollü İçeceklere İlişkin Özel Tüketim Vergisi

0076: Tütün Mamüllerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi

0077: Kolalı Gazozlara İlişkin Özel Tüketim Vergisi

0091: Tütün Mamüllerine İlişkin ÖTV

0092: Her Türlü Alkollü İçkilere İlişkin Ek Vergi

0093: Sair Şarap ve Biralara İlişkin Ek Vergi

0094: Her Türlü Alkolsüz İçeceklerden Alınan Ek Vergi

1013-1096 Aralığındaki Kodlar

1013: Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisi

1018: Mahsuplardan Kesilen Damga Vergisi

1020: Fon Payı

1026: 5254 Sayılı Kanuna Göre Muhtaç Çiftçilere Verilen Ödünç  Tohumluklardan Hazine Alacağına Dönüşenlere Ait Faiz

1027: 2004 / 5682 Sayılı BKK ile Hazine Alacağına Dönüşen Tohumluk Kredilerine Dönüşenlere Ait Faiz

1028: 5335 Sayılı Kanun’a Göre Destekleme Fiyat İstikrar Fonuna Ait Faiz

1037: Trafik Muayenesi Para Cezaları

1043: Özel İşlem Vergisi

1046: Tevfikattan Alınan Damga Vergisi

1047: Damga Vergisi

1048: 5035 Sayılı Kanuna Göre Damga Vergisi

1050: Vergi Barışı Tefe Tutarı

1051: Vergi Barışı Geç Ödeme Zammı

1067: Vergi Yargı Harçları

1084: Gecikme Faizi

1085: Para Cezası Faizi

1086: Gecikme Zammı

1087: Erken Ödeme İndirimi

1088: Peşin Ödeme İndirimi

1095: Savunma Sanayi Destekleme Fonu

1096: Konut Fonu

3024-3078 Aralığındaki Kodlar

3024: Kaynak Kullanımı Destekleme Primi Cezai Faizi

3061: Cezai Faiz (Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintileri)

3073: Usulsüzlük Cezası

3074: Özel Usulsüzlük Cezası

3076: Kusur Cezası

3077: Ağır Kusur Cezası

3078: Kaçakçılık Cezası

4001-5015 Aralığındaki Kodlar

4001: Ek Gelir Vergisi

4003: Ek Ücret Gelir Vergisi

4005: Ek Götürü Serbest Meslek Kazancı Vergisi

4006: Faiz Vergisi

4010: Ek Kurumlar Vergisi

4011: Ek Kurumlar Vergisi Arge Harcamaları

4034: Motorlu Taşıtlar Ek Vergisi

4035: 4837. S.K. Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi

4036: 4962 S. Taşıt Vergisi

4037: Trafik Muayene Ücreti Hazine Payı

4041: Gelir ve Kurum Ekonomik Denge Vergisi

4042: 5035 RTÜK Eğitime Katkı Payı

4043: Götürü Ekonomik Denge Vergisi

4044: Gelir ve Kurum Stopaj Ekonomik Denge Vrgisi

4046: Akaryakıt Fiyat İstikrar Payı

4048: Şans Oyunları Vergisi

4049: 5035 Sayılı Kanuna Göre Finansal Faaliyet Harcı

4061: İthalatta Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi

4063: Noter Harçları

4079: Kıymetli Maden ve Ziynet Eşyasından Alınan Vergi

4080: Özel İletişim Vergisi

5015: e-Beyanname  B Formu

9000-9901 Aralığındaki Kodlar

9000: İdari Para Cezası

9004: Askerlik Para Cezası

9005: Adli Mahkeme Para Cezası

9009: Turizm Para Cezası

9013: Gümrük Vergisi

9014: Yurtdışı Çıkış Harcı

9022: Kur Farkı Hesabı

9025: İhracatta Vergi İade Hesabı

9029: Diploma Harcı

9032: Ek Taşıt Alım Vergisi

9034: Motorlu Taşıtlar Vergisi

9046: Özel Hesap Gelirleri

9060: Madenlerden Devlet Hakkı

9062: Tapu Harçları

9070: Değerli Kağıt Gelirleri

9083: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu

9085: Trafik Cezası

9162: Kadastro Harçları

9901: Adi Ortaklık Mükellefiyetsiz Mükellef Kaydı Vergisi

e-Mutabakat Çözümü

Daha Fazla Bilgi için Bizimle İletişime Geçebilirsiniz!

Mutabıkım bir MDP Group markasıdır.

Exit mobile version