Mutabakat Türleri Nelerdir?

Mutabakat, birbirleriyle iş faaliyetleri yürüten firmaların cari hesaplarının uyum içinde olup olmadıklarını kontrol etmek amacıyla cari hesapların karşılaştırılmasıyla yapılmaktadır. Sıklıkla finans ve muhasebe departmanlarında karşımıza çıkmaktadır.

Mutabakat türlerini;

  • Cari Hesap Mutabakatı
  • BA / BS Mutabakatı

olmak üzere 2 başlık altında inceleyebiliriz.

1. Cari Hesap Mutabakatı

Cari Hesap Mutabakatı, ticari ilişki içerisinde olan iki firmanın karşılıklı olarak borç-alacak bakiyelerinin eksiksiz, doğru ve uyum içinde olup olmadığını kontrol etmek amacıyla, muhasebe çalışanları tarafından belirli dönemlerde yapılmaktadır.

2. BA / BS Mutabakatı

BA, mal ve hizmetlerin alımına ilişkin bildirim anlamına gelirken BS, mal ve hizmetlerin satışına ilişkin bildirim anlamına gelmektedir.

BA / BS Mutabakatı, işletmelerin kendi aralarında alış ve satışlarına dair düzenlediği fatura ve tutarlarıyla ilgili bir mutabakat türüdür. İşletmelerin 1 ay içerisinde aldıkları veya düzenledikleri faturaların KDV hariç 5.000 TL’yi geçmesi durumunda yapılmaktadır. Ayrıca BA/BS mutabakatı yapılırken fatura toplamlarındaki küsuratlar yazılmaz ve her zaman aşağı doğru yuvarlanmaktadır.

BA / BS Mutabakatının her ayın 5’ine kadar yapılması ve maliye bakanlığına bildirilmesi zorunludur.

Cari Hesap Mutabakatı ile BA / BS Mutabakatı Arasındaki Farklar Nelerdir?

  • Cari hesap mutabakatı finansal işlemlerin uygunluğunun sağlanmasını hedeflerken BA/BS mutabakatı firmaların kendi arasında düzenlediği fatura adedi ve tutarları ile ilgili uygunluğun sağlanmasını hedeflemektedir.
  • Cari Hesap Mutabakatı her yılın sonunda yapılırken BA/BS mutabakatı her ayın 5’ine kadar yapılmaktadır.
  • Cari Hesap Mutabakatının yapılmaması parasal sonuçlar doğururken, BA/BS mutabakatında eksik ya da yanıtılcı bildirimde bulunan şirketlerin özel usulsüzlük cezası almalarına sebep olmaktadır.
  • BA/BS mutabakat bildirimlerinde yapılacak düzenlemerlin 10 gün içinde yapılması halinde cezai işlem uygulanmazken 10 günü geçtikten sonra yapılan düzeltmelerde ceza uygulaması başlamaktadır.

Cari hesap ve BA/BS mutabakatlarının yapılma zorunluluğu ise iki mutabakatın ortak noktasıdır.

Mutabakat Nasıl Yapılır?

Hesap dönemleri hakkında yasal bir gereklilik veya taraflar arasında herhangi bir sözleşme bulunmuyorsa, her yılın son günü taraflar birbirine karşılıklı olarak mutabakat formlarını gönderir veya mutabakat ile ilgili bilgilerini paylaşır.

Paylaşılan mutabakat formları veya bilgiler kapsamında iki taraf da karşılıklı olarak mutabıksa eğer mutabakat formlarını kaşe imza yaparak veya yasal geçerliliği olan dijital platformlarda ileti sağlayarak mutabık olduğunu bildirir. Böylece mutabakat süreci olumlu bir şekilde tamamlanmış olur.

Eğer taraflar mutabık kalamazlar ise bilgilerin düzeltilmesi için ekstre karşılaştırmaları yaparak bilgilerin doğru bir şekilde düzeltilmesi için süreç yeniden başlar ve mutabık kalana dek devam eder.

Firmaların mutabakat yapabilmeleri için birden fazla yöntem mevcuttur. Faks, kargo veya posta yoluyla mutabakat mektuplarını kaşeli ve imzalı bir şekilde karşı firmaya ulaştırabilirler.

Ayrıca son zamanlarda muhasebe ve finans alanında yaşanan teknolojik gelişmeler sayesinde mutabakatı dijital platformlara taşıyan yazılımlar da ortaya çıkmıştır. E-mutabakat çözümü olarak adlandırılan bu yazılımlar,  geleneksel yöntemlerle yapılan mutabakatlara göre kolay, hızlı ve verimli bir mutabakat süreci geçirmeye olanak sağlamaktadır.

Mutabıkım ile Mutabakat Nasıl Yapılır?

Mutabakat yapmak istenilen firmalara online mutabakat formu mail üzerinden gönderilir. Karşı firma gönderilen mailin içindeki link üzerinden mutabakat formuna erişim sağlar. Alıcı firma gönderilen formu ve ekstreleri görüntüle ve mutabakat formuna yanıt verir. İki firma eğer mutabık değilse hızlı bir şekilde ekstre karşılaştırması yapabilirler.

Mutabıkım ile Cari Hesap Mutabakatı ve BA/BS Mutabakatlarını kolaylıkla yapabileceğiniz gibi ek olarak Denetim Mutabakatı ve SAP HANA firmaları için geliştirilmiş olan Muhatap Firma Mutabakatı da yapabilirsiniz. Böylece tek bir platform üzerinden mutabakat süreçlerinizi gerçekleştirme imkanı bulunursunuz.

e-Mutabakat Çözümü

Daha Fazla Bilgi için Bizimle İletişime Geçebilirsiniz!

Mutabıkım bir MDP Group markasıdır.

Exit mobile version