Maaş Bordrosu Nedir

Maaş Bordrosu Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Maaş bordrosu hem işçi hem de işveren için oldukça önemli bir belgedir. Çünkü maaş bordrosuna yönelik bilgiler kanunlarda da açık bir şekilde belirtilmiştir. Bu sebeple maaş bordrolarının hukuki bir niteliği de bulunmaktadır.

Maaş Bordrosu Nedir?

İşletmelerin, çalışanlara iş karşılığında ödediği ücretleri vergi ve kesintileriyle birlikte gösteren ve her ay periyodik olarak düzenlenen belgeye maaş bordrosu denmektedir.

Maaş bordrosu, bir çalışanın aylık kazancını resmi olarak ispatlayan bir belgedir. Bu sebeple maaş bordrosunun düzenlenmesi ve uygulanması hem işletmeler hem de çalışan için büyük önem taşımaktadır.

Maaş Bordrosunda Yer Alması Gereken Bilgiler

Bordro resmi bir evrak niteliği taşımaktadır. Bu nedenle hazırlarken dikkat edilmesi gereken çok önemli hususlar bulunmaktadır.

Bu hususlar,

 • 4857 sayılı İş Kanunu’nda (İSG)
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda (SGK)
 • ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda ele alınmaktadır. (VUK)

İSG Kanunu’na Göre Maaş Bordrosunda Bulunması Gereken Bilgiler

 • Çalışanın ad-soyadı
 • Çalışana ödemenin yapıldığı gün ve bulunduğu dönem
 • Ücretin ödeme günü
 • Asıl ücrete yapılan ek ücretlerin tutarı (Fazla çalışma, bayram tatili, hafta sonu tatili ve genel tatil ücretleri gibi)
 • Sigorta primi, vergi, avans mahsubu, icra, nafaka gibi her kesintinin tutarı
 • İşveren imzası

SGK Kanunu’na Göre Bulunması Gereken Bilgiler

 • İşletmenin sicil numarası
 • Bordronun ait olduğu ay ve dönem
 • Sigortalı olan çalışanın adı-soyadı
 • Sigortalı çalışana ait sosyal güvenlik sicil numarası
 • Ödenen ücretin toplam gün sayısı
 • Sigortalı çalışanın ücreti
 • Ödenen ücret miktarı
 • Maaş bordrosunda sigortalı çalışanın ücret aldığını gösteren imzası

VUK’a Göre Maaş Bordrosunda Bulunması Gereken Bilgiler

 • Çalışanın ad-soyadı, ücreti aldığını gösteren imzası ya da mührü
 • Eğer çalışanın vergi karnesi varsa tarihi ve numarası
 • Çalışanın aldığı birim ücreti (aylık, haftalık, günlük, saatlik ücreti)
 • Çalışma süresi ya da ödenen ücretin ait olduğu süre
 • Ücret üzerinden hesaplanan vergilerin tutarı

Maaş Bordrosu Nasıl Hesaplanır?

Hesaplama, işçiden ve işverenden yapılan kesintiler olmak üzere iki hesaplamadan oluşmaktadır.

İşçiden Yapılan Kesintilerin Hesabı

 • SSK primi işçinin payı = Brüt ücret miktarı x %14 (yüzde 14)
 • İşsizlik sigortası işçinin payı = Brüt ücret miktarı x %1 (yüzde 1)
 • Gelir vergisi matrahı = Brüt ücret miktarı – (SSK işçi payı + işsizlik sigorta işçi payı)
 • Gelir vergisi tutarı = Gelir vergisi matrahı x %15 (yüzde 15)
 • Damga vergisinin miktarı = Brüt ücret miktarı x 0,00759
 • Yapılan kesintilerin toplam tutarı = İşçi payı + işsizlik sigortası işçi payı + Gelir Vergisi + Damga Vergisi
 • Net ücret miktarı = Brüt ücret miktarı – kesintiler toplamı

İşverenden Yapılan Kesintilerin Hesabı

 • SSK primi işverenin payı = Brüt ücret miktarı x %15,5 (%5 indirim teşviki ile birlikte)
 • İşsizlik sigortası işverenin payı = Brüt ücret miktarı x %2 (yüzde 2)

Özetle, maaş bordrolarının usule uygun ve hatasız olarak düzenlenmesi çok önemlidir. Aksi takdirde İş Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası ve Vergi Usul Kanunu hükümlerince ceza uygulanmaktadır.

İşçiler Maaş Bordrosunu Nasıl Alır?

Memurlar maaş bordrolarına ilişkin belge sorgulamasını e-devlet üzerinden yapabilmektedir. Ancak özel sektör çalışanları, çalıştıkları işletmenin muhasebe ya da insan kaynakları departmanından bu belgeyi talep etmesi gerekmektedir.

e-Mutabakat Çözümü

Daha Fazla Bilgi için Bizimle İletişime Geçebilirsiniz!

Mutabıkım bir MDP Group markasıdır.

Exit mobile version