İmza Sirküsü Nedir Nasıl Alınır Başvuru Evrakları Nelerdir

İmza Sirküsü Nedir? Nasıl Alınır? Başvuru Evrakları Nelerdir?

Ticari faaliyet gösteren tüm işletmelerde, yetkili kişilerin tüm resmi işlemleri onaylaması gerekmektedir. İmza sirküsü bu onay sürecinde gereklidir. Çünkü tüzel kişiler veya gerçek kişiler ticari faaliyetlerini ve gerçekleştirdiği resmi işlemleri güvence altına almak, olası bir sahteciliğin önüne geçmek isterler. Bu sebeple, noterden onaylı bir imza sirküsüne ihtiyaç duyarlar. İmza sirküsü, resmî belgelere geçerlilik sağlamakta, yapılacak resmi işlemlerde yetki ve sorumlu olacak kişileri belirlemeye yardımcı olmaktadır. Blog yazımızda “İmza Sirküsü Nedir? Ne İşe Yarar? Nasıl Alınır? Gerekli Belgeler Nelerdir? “ gibi imza sirküsüne dair birçok sorunun cevaplarını bulabilirsiniz.

İmza Sirküsü Nedir?

Bir şirket ya da kuruluşun temsilcisine ait imza örneklerinin yer aldığı ve noter onaylı olan resmî belgeye imza sirküsü denir. İmza sirküsü, şirket ya da kuruluş adına düzenlenen belgelerde sahtecilik yapılmasını ve sahte imza kullanılmasını engellemek amacıyla oluşturulmaktadır. Bu belge ile yetkili kişinin sınırları ve sorumlulukları noter tarafından onaylanmakta ve resmi bir belgeye dönüştürülmektedir.

İmza sirküsü belgesinin üzerinde hem tüzel kişi veya işletmeye ait bilgiler hem de temsil edecek kişiye ait bilgiler yer almaktadır.

Belge üzerinde işletmeye ait; unvan, ticaret sicil numarası, adres gibi bilgiler bulunurken, işletmeyi temsil eden yetkilinin ise şirket içindeki unvanı, yetki alanları, kimlik bilgileri ve imza örneği bulunmaktadır.

İmza Sirküsü Ne İşe Yarar?

  • Yetkili olan kişilere şirket ile ilgili resmi işlemleri onaylama yetkisi vermektedir.
  • Şirket içinde kişilerin sorumluluklarını ve yetki alanlarını göstermektedir.
  • Sahte belge düzenlemenin, imzalamanın ve bunlardan dolayı ortaya çıkacak olan dolandırıcılık olaylarının önüne geçmektedir.
  • Şirket adına izinsiz bir ticari faaliyetin gerçekleştirilmesini önlemektedir.

İmza Sirküsü Nasıl Alınır?

İmza sirküsü, noter onaylı olması gerektiği için noterden alınmaktadır. Notere yapılacak olan başvuru talebinde bir işletme olduğunun kanıtlanması için bazı evraklar istenmektedir. Gerekli evraklar ile birlikte notere belli bir ücret ödenmesi gerekmektedir. Bunun akabinde, imza sirküsüne ait belge, kısa sürede hazırlanabilmektedir.

İmza Sirküsü Başvuru Evrakları Nelerdir?

  • İmza sirküsünü alacak olan yetkili kişinin nüfus cüzdanı ve fotokopisi
  • Söz konusu işletmenin vergi levhası
  • İşletmenin kayıtlı olduğu Ticaret Sicil Gazetesi

2022 İmza Sirküsü Ücreti ve Geçerlilik Süresi Nedir?

İmza sirküsünün ücreti her yıl değişmektedir. İmza sirküsünün 2022 yılındaki ücreti ise tek nüsha 150 TL, 2 nüsha ise 300 TL’dir.

Kanunlara göre imza sirküsünün herhangi bir geçerlilik süresine dair hüküm bulunmamaktadır. Bu sebeple, yetkili kişinin görev süresi boyunca imza sirküsünün geçerliliği devam etmektedir. Eğer imza sirküsü başvuru sırasında geçerlilik süresinin ne olacağı belirtilmediyse, geçerlilik süresi en fazla 3 yıldır.

İmza Sirküsü Kaybolursa Ne Yapılmalıdır?

Böyle bir durumda, yetkili kişinin nüfus cüzdanı ve imzasıyla birlikte notere giderek yeni imza sirküsü çıkarması gerekmektedir.

İmza Beyannamesi ile İmza Sirküsü Arasındaki Fark Nedir?

İmza beyannamesi, gerçek kişilerin kimliği ile birlikte notere başvurmasının ardından belli bir ücret karşılığında hazırlanmaktadır. Üzerinde kişiye ait nüfus bilgileri ve imza örnekleri yer almaktadır. İmza sirküsü gibi sirküler niteliği yoktur. Fakat hem ticari hem kişisel işlemlerde kişinin kimliğini kanıtlamaktadır.

İmza sirküsü konusuna değinmişken aklınıza e-imza ile ilgili sorular geldiyse ve cevaplarını öğrenmek isterseniz “e-İmza Nedir?” adlı blog yazımızı okuyabilirsiniz. 

e-Mutabakat Çözümü

Daha Fazla Bilgi için Bizimle İletişime Geçebilirsiniz!

Mutabıkım bir MDP Group markasıdır.