Huzur Hakkı Nedir? Kimlere Ödenir?

Blog yazımızda iş dünyasında sıklıkla sorulan “Huzur Hakkı Nedir? Kimlere Verilir? Nasıl Hesaplanır?” sorularının cevaplarına ulaşabilirsiniz.

Huzur Hakkı Nedir?

Huzur hakkını, üst düzey şirket yetkilileri, yöneticiler ve yönetim kurulu üyelerinin alacağı karara bağlı olarak ortaya çıkabilecek riskli durumlardan korunmak amacıyla aldıkları ek ücret olarak tanımlayabiliriz. Bir başka ifadeyle, bahsi geçen şirket yetkililerinin almış olduğu kararlar ve sorumluluklardan doğan maddi yükü hafifletmek adına verilen ek maaştır. Ayrıca, huzur hakkını hesaplarken vergi oranları da dikkate alınmaktadır.

Huzur Hakkı Kimlere Ödenir?

Huzur hakkı iki farklı şekilde ortaya çıkmaktadır.

  • Anonim şirketlerde huzur hakkı, yönetim kurulunun tüm üyelerine verilmektedir.
  • Limited şirketlerde ise müdürlere ve iş ortaklarına verilmektedir.

Ayrıca, Bir şirkette, yetkili kişilerin huzur hakkı alabilmesi için şirket sözleşmesinde ve şirketin karar defterinde bu kararın alınması gerekmektedir.

Huzur Hakkı Nasıl Hesaplanır?

Öncelikle huzur hakkı, kişinin sahip olduğu kıdeme, vergi dilimlerine ve asgari geçiş düzenlemesine göre hesaplanmaktadır. Huzur hakkı vergilendirmeye tabii olan bir ödeme türü olduğundan dolayı hesaplama sırasında gelir vergisi ve damga vergisi oranları düşürülmekte ve vergi dilimlerine dikkat edilmektedir.

Ayrıca, huzur hakkının miktarı, kişinin aldığı brüt ücret üzerinden hesaplanmaktadır. Böylece, brüt huzur hakkı miktarından o yıl için belirlenen stopaj düşülerek net huzur hakkı bulunmaktadır.

Hizmet karşılığı yapılan ödemeleri kapsayan huzur hakkı toplantı başına ödenebileceği gibi günlük, aylık ve yıllık olarak da ödenebilmektedir.

Net huzur hakkının tutarı ise aşağıdaki gibi belirlenmektedir;

  • Asgari ücrete tekabül eden matrah istisnası brüt maaştan düşülmektedir.
  • Kalan ücret kümülatif vergi matrahına tabidir.
  • Belirlenen oranda stopaj ve damga vergisi düşüldükten sonra net huzur hakkı belirlenmektedir.

Huzur Hakkıyla İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Detaylar

  • Huzur hakkından sigorta primi elde edilemez.
  • Kanunen bordro düzenlemesi yapmak zorunludur.
  • Huzur hakkında yapılan ödemeler için kişilerin noter tasdiki alması zorunlu tutulmamıştır ancak yaşanabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak, noter tasdikinin yapılması ve önlem alınması gerekir.
  • Huzur hakkı ödemelerinin şirketin mali yapısına uygun bir şekilde yapılmasına dikkat edilmelidir.
  • Sermaye şirketlerinde, şirketten para çekme gibi bir durumda, kurumlar vergisine ek olarak %15 oranında stopaj ödenmesi gerekmektedir. Fakat, kişi bu parayı huzur hakkı olarak aldığında gelir vergisi dilimlerine göre vergilendirmesi yapılmakta ve şirkete gider yazılmaktadır. Böyle bir durumda, kurumlara huzur hakkına tekabül eden tutarın %23’ü oranında geçici vergi avantajı sağlanmış olur.

 

e-Mutabakat Çözümü

Daha Fazla Bilgi için Bizimle İletişime Geçebilirsiniz!

Mutabıkım bir MDP Group markasıdır.

Exit mobile version