finansal analiz nedir

Finansal Analiz Nedir? Yöntemleri Nelerdir?

Bir şirketin iş planı, tüm faaliyetlerin odak noktasıdır. İş hedeflerine ulaşmak için mevcut mali yapının korunması, iyileştirilmesi veya genişletilmesi için analizler yapılmalı ve gerekli aksiyonlar alınmalıdır. Şirketlerin planlarını uygulayabilmeleri ve başarılı bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için yeterli finansal duruma sahip olmaları gerekmektedir. Finansal analiz, bu noktada doğru kararlar verilebilmesi için bir işletmenin finansal durumunu gözden geçirme sürecidir. Mevcut durumu görselleştirmek ve olumlu bir geleceğe ulaşmak için adımlar atmak, dikkatli bir finansal analiz gerektirir. Blog yazımızda finansal analiz sürecinize katkı sağlaması amacıyla finansal analize ve yöntemlerine değineceğiz.

Finansal Analiz Nedir?

Bir şirketin finansal durumunu belirlemek ve gelecekteki sonuçları tahmin etmek için finansal bilgilerini inceleme sürecine finansal analiz denmektedir. Amacı, yöneticilerin şirketlerinin geleceği hakkında karar vermelerine yardımcı olmaktır. Finansal analiz yöntemleri, pazar araştırması, yatırım analizi, nakit akışı analizi, sermaye bütçelemesi ve risk değerlendirmesini içerir.

Finansal tablo analizi, bir işletmenin mali durumundaki değişiklikleri üç ana mali tablosunu inceleyerek anlama sürecidir: gelir tablosu, bilanço ve nakit akışı. Bu, finansal analiz türleri arasında benimsenen yöntemlerden bir veya birkaçına bakılarak yapılmaktadır.

Finansal Analiz Yöntemleri Nelerdir?

1. Karşılaştırmalı Tablo Analizi (Yatay Analiz)

Karşılaştırmalı analizde, işletmenin her süreçteki faaliyetlerini tespit etmek ve yıl içinde meydana gelen olayların detaylı bir analizini yapmak mümkündür. Bu, satışlarla ilgili varlıklar, yükümlülükler, özkaynak veya giderler açısından olabilir. Çeşitli finansal tabloları zaman içinde karşılaştırarak bir işletmede ne tür bir değişimin meydana geldiğini bilmek mümkündür.

2. Yüzde Yöntemi (Dikey Analiz)

Bilanço kalemlerinin grup toplamına göre bulunan yüzde değerleri esas alınmaktadır. Bu yöntemde yıllar arasındaki yüzde değerleri de karşılaştırma imkanı bulunmaktadır. Dikey analiz, yalnızca yeni bilgiler eklediğinden, mali tablolardaki ve yıldan yıla performanstaki önemli değişiklikleri kolayca görmenizi sağlar. Bu yöntem, şirketlerin bakiyelerinin konsolidasyonunu dikkate almadığı için diğerlerinden daha sağlamdır.

3. Eğilim Yüzdeleri Yöntemi (Trend Analizi)

Daha uzun vadeli analizler için kullanılabilen bu yöntemde, şirketin mali tablo kalemlerinin her birinin yıllara göre azalış ve artışları ortaya çıkarılmaktadır. Ancak bu yöntemi uygulayabilmek için şirketin en az 5-6 yılık finansal tabloya sahip olması gerekir.

4. Oran (Rasyo) Analizi

Oran analizi, kilit performans göstergesi olarak da bilinen, en sık kullanılan finansal analiz yöntemlerinden biridir. Belirlenen mali tablo verileri arasındaki ilişkinin oranlar yardımıyla tanımlandığı bir analiz türüdür.

Finansal Analizin Amacı Nedir?

Finansal analiz, bir firmanın geçmişteki faaliyetlerinin işlerliğini yorumlamayı ve geleceğe yönelik tahminlerde bulunmayı amaçlar. Tabii amacı sadece bununla sınırlı değil.

  • Şirketin temel işleyişine hakim olarak hedeflere ulaşmak,
  • Geçmiş kararları değerlendirmek ve gelecek hedefleri belirlemek,
  • Alınacak kararları belirli bir çerçeveye yerleştirmek,
  • Potansiyel büyüme fırsatlarını değerlendirmek
  • Kredi veren kuruluşlar tarafından işletmelerin finansal yeterliliğini ölçmek amacıyla finansal analiz yöntemleri kullanılmaktadır.

e-Mutabakat Çözümü

Daha Fazla Bilgi için Bizimle İletişime Geçebilirsiniz!

Mutabıkım bir MDP Group markasıdır.