e-Tebligat Nedir, Kimler İçin Zorunludur

e-Tebligat Nedir? Kimler İçin Zorunludur?

Teknolojik gelişmelerin etkisini sadece toplumsal yaşamda değil iş yaşamında da görmekteyiz. e-dönüşüm sistemleri olarak karşımıza çıkan birçok sistem iş süreçlerini daha hızlı ve kolay bir şekilde yapılmasını sağlamıştır. Türkiye’nin e-dönüşüm yolculuğu 2012 yılında başlamış ve hala devam etmektedir. Bu kapsamda çıkan uygulamalardan birisi de e-tebligat sistemidir. Bu blog yazımızda “e-Tebligat Nedir? Kimler İçin Zorunludur? Avantajları Nelerdir?” gibi soruların cevaplarını verdik.

Tebligat Nedir?

Tebligat kelimesi, tebliğ etmek fiilinden doğmuştur. Bu sebeple, iletme ve ulaştırma anlamlarına gelmektedir. Mahkeme, Cumhuriyet savcılıkları, icra daireleri gibi resmi kurum ya da kişiler tarafından yapılan tüm resmi işlemlerin muhatabına bildirilmesini sağlayan belgeye tebligat denir. Bir başka deyişle, tebligat şahsa açılmış bir dava, satış, haciz ya da vergi inceleme başlatılması gibi konularda kişilerin bilgilendirilmesidir.

Tebligatın üzerinde evrakın hangi kurumdan geldiği, konusunun ne olduğu ve kime hangi sebeple gönderildiği yazmaktadır. Bununla birlikte, ilgili kişinin hangi tarihte, nerede olması gerektiği, kanuna göre ne yapılması ve hakların nasıl kullanılması gerektiği, tebligatı gönderen kurumun mührü, mahkeme yazı işleri müdürüyle diğer mercilerde yetkili olan memurun imzası tebligatın içeriğinde yer almaktadır.

e-Tebligat Nedir?

e-tebligat, ilgili kurum ve kişiler tarafından fiziki tebligat yoluyla yapılan gerekli resmi bildirimlerin elektronik ortamda oluşturulması ve gönderilmesidir. Elektronik tebligat ile fiziki olarak yapılan tebligat aynı hukuki geçerliliğe sahiptir.

Ek olarak, e-tebligat ile tebligat süreci hızlı ve pratik hale gelmektedir. Aynı zamanda kâğıt, postalama vb. masrafların azalmasını ve zaman kaybının yaşanmasının önüne geçmektedir.

e-Tebligat Zorunlu Mu?

213 sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK) v 456 sıra numaralı VUK Genel Tebliği hükümlerine göre e-tebligat uygulamasına geçmek zorunludur.

Kimler e-Tebligat Uygulamasına Geçmek Zorunda?

 • 5018 Kanununda tanımlanmış tüm mahalli idareler
 • Kamu idareleri ve bunlara bağlı olan döner sermayeli kurumlar
 • Sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklar
 • Kamu kurumu niteliği taşıyan meslek ve üst kuruluşları (Odalar barolar, üst kuruluş olan federasyonlar vb.)
 • Noterler
 • Baro levhasına yazılı olan avukatlar
 • Sicile kayıtlı olan bilirkişi ve arabulucular
 • Limited, anonim, kolektif şirketler, vakıflar gibi kanunla beraber kurulanlar da dahil olmak üzere bütün özel hukuk tüzel kişileri
 • Gümrük yükümlülüğü olan kişiler (4458 sayılı kanun kapsamında)

Kısacası, elektronik tebligat uygulamasını ticari, zirai ve meslek kazancı olanlar ve kurumlar vergisine tabi mükelleflerin geçmesi zorunludur. Bununla birlikte, gönüllü olarak da elektronik tebligat uygulamasına geçmek mümkündür.

e-Tebligat Sisteminin Avantajları Nelerdir?

 • Kişisel verilerin korunmasını ve bilgi güvenliğini sağlamaktadır.
 • Fiziki olarak yapılan tebligat işlemleri haftalarca sürerken e-tebligat işlemleri dakikalar içerisinde tamamlanır.
 • Fiziki olarak oluşturulan tebligatlar masraflı olurken e-tebligatlar masraf oluşturmamaktadır.
 • Zamandan ve paradan tasarruf etmeyi sağlamaktadır.
 • Belgeler üzerinde bir değişiklik yapılma riski ortadan kalkmaktadır.
 • Elektronik tebligat sisteminde tebligat tarihi, alıcının ve göndericinin ad-soyadının bulunması, gönderilen tebligata dair bilgilerin görüntülenebilir olması sayesinde uyuşmazlık olması ihtimali en aza inmektedir.

e-Mutabakat Çözümü

Daha Fazla Bilgi için Bizimle İletişime Geçebilirsiniz!

Mutabıkım bir MDP Group markasıdır.

Exit mobile version