e-İmza Nedir? Nasıl Alınır?

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte bir çok iş süreci elektronik ortama taşındı. Bu sebeple e-imza , elektronik ortamda gerçekleştirilen işlemlere hukuksal geçerlilik sağlaması açısından oldukça önemlidir.

e-İmza Nedir?

e-İmza, elektronik ortamlarda resmi olarak hazırlanan dokümanları imzalamak amacıyla kullanılan ve kullanıcıların kimliklerinin doğrulanmasını sağlayan dijital bir uygulamadır. Elektronik imza, ıslak imza gibi belirli bir şekile sahip değildir. Harf, karakter ya da  sembollerden oluşmaktadır ve imzalayan kişinin kimliğini doğrulamak amacıyla başka bir elektronik veriye eklenerek kullanılmaktadır.

Elektronik İmzanın Hukuki Niteliği Nedir?

5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’na göre e-imza ile geleneksel olarak atılan ıslak imza aynı hukuki geçerliliğe sahiptir. e-İmza ile elektronik ortamlarda gönderilen bilginin gönderim esnasında değişmediği ve gönderen kişiye ait olduğu garanti altına alınır.

Fakat e-imzanın geçerli olmadığı bazı istisnai durumlar mevcuttur. Veraset ve intikal, evlenme, üçüncü tarafların şahitliğini gerektiren emlak alım-satım gibi durumlarda ıslak imza zorunluluğu bulunmaktadır.

e-İmza Nasıl Alınır?

e-imza, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından onaylanmış olan Elektronik Sertifika Hizmeti Sağlayıcılar aracılığı ile alınabilmektedir. Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıları’nın listesi BTK’nın resmi web sitesinde yer almaktadır. Bu hizmet sağlayıcı firmaların sunduğu e-imza hizmet paketlerinden seçerek e-imza sahibi olunabilmektedir.

e-imza alırken dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta vardır. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun web sitesinde belirtilmiş olan hizmet sağlayıcılar dışındaki hiç bir kuruluştan elektronik imza sertifikası temin edilmemelidir.

e-İmza Almak İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

e-İmza’nın Kurumsal Elektornik İmza ve Bireysel Elektronik İmza olmak üzere 2 farklı çeşidi bulunmaktadır.

Kurumsal e-İmza Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

 • Nitelikli Elektronik Sertifika Taahhütnamesi ve Başvuru Formu
 • Başvuru sahibine ait üzerinde TC kimlik numarası yazan nüfus cüzdanı veya nüfus cüzdanı yerine geçebilecek pasaport, sürücü belgesi gibi geçerli resmi kimlik belgesinin aslı
 • İmza sirkülerinin fotokopisi
 • Son 6 ay içerisinde Ticaret Sicil Memurluklarından alınmış faaliyet belgesinin aslı

Bireysel e-İmza Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

 • Nitelikli Elektronik Sertifika Taahhütnamesi ve Başvuru Formu
 • Başvuru sahibine ait üzerinde TC kimlik numarası yazan nüfus cüzdanı veya nüfus cüzdanı yerine geçebilecek pasaport, sürücü belgesi gibi geçerli resmi kimlik belgesinin aslı

e-İmza Nerelerde Kullanılır?

e-İmza kamuda ve ticari sözleşmelerde kullanılmaktadır. e-İmzanın kullanıldığı alanları aşağıda listeledik:

 • e-Fatura, e-Arşiv, e-Belge ve e-SMM Uygulamaları
 • Elektronik Arşiv İmzalanması Gereken Durumlar
 • Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi (KEP)
 • Kurumlar Arası İletişim
 • Dış Ticaret ve Gümrük İşlemleri
 • Personel ile ilgili izin, fazla mesai, masraf onay formu gibi onay gerektiren kurumsal işlemler
 • İnternet Bankacılığı
 • Vergi Ödemeleri
 • Sosyal Güvenlik Uygulamaları
 • E-devlet ve e-nabız uygulamalarına giriş
 • ÖSS, LES, KPSS, Pasaport Başvuruları
 • E-okul işlemleri
 • E-sözleşmeler
 • Marka Patent Başvuruları
 • İhalelere Katılım
 • MERNİS İşlemleri
 • MERSİS Kapsamında Olan Ticari Sicil İşlemleri

Özetlemek gerekirse ıslak imza gerektiren tüm uygulamalarda kullanılmaktadır.

e-İmzanın Özellikleri Nelerdir?

Elektronik imzanın 3 temel özelliği bulunmaktadır.

1. Veri Bütünlüğü

e-İmza, imzalanan verinin bütünlüğünün bozulmasını, izinsiz değiştirilmesini, silinmesini ve veriye ekleme yapılmasını önlemektedir.

2. Kimlik Doğrulama ve Onaylama

e-İmza, kimlik doğrulayıcı özelliğine sahiptir. Verinin kime ait olduğunun bilgisini ve onayını vermektedir.

3. İnkar Edilemezlik

e-İmza sahibinin dijital platformlarda gerçekleştirdiği işlemleri inkar etmesini önler.

e-İmzanın Avantajları Nelerdir?

 • Kargo ve kağıt masraflarından tasarruf sağlar.
 • Kamu ve özel sektör uygulamalarında imzalamanız gereken işlemler hızlanır ve kolaylaşır.
 • İnternet bağlantısı bulunan bir bilgisayar aracılığı ile tüm imzalama işlemleri zaman ve mekandan bağımsız olarak gerçekleştirilir.

 

e-Mutabakat Çözümü

Daha Fazla Bilgi için Bizimle İletişime Geçebilirsiniz!

Mutabıkım bir MDP Group markasıdır.

Exit mobile version