e-Dönüşüm Sistemleri Kimler İçin Zorunludur?

e-Dönüşüm, işletmelerin elektronik sistemleri kullanarak daha verimli bir hal almalarına büyük oranda katkı sağladığı için dijital dönüşümün en önemli unsurlarından bir tanesidir.

Devletin de dijitalleşme ve elektronikleşme politikalarını benimsemeye başlamasıyla e-dönüşüme ilk adım atılmış oldu. Türkiye’de e-dönüşüm ilk olarak 2012 yılında Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından zorunlu hale getirilen e-defter uygulamasıyla başladı. Bu noktadan sonra yapılan çalışmalar ve getirilen zorunluluklar ile beraber Türkiye’de e-dönüşüm süreci hız kazandı ve genişlemeye başladı.

Şimdi zorunlu e-dönüşüm sistemlerine ve kimler için zorunlu olduğunu inceleyelim.

Zorunlu e-Dönüşüm Sistemleri Nelerdir?

Türkiye’de en önemli ve zorunlu olan e-dönüşüm uygulamalarını e-fatura, e-arşiv fatura, e-defter, e-irsaliye ve e-beyanname olarak 5 başlıkta toplayabiliriz.

1. e-Fatura

e-Fatura elektronik ortamda hazırlanan ve sadece e-fatura uygulamasını kullanan firmalara gönderilebilen bir fatura çeşitidir. e-Fatura ile faturalama giderleri azaltılmakta ve daha hızlı bir şekilde fatura gönderimi yapılabilmektedir.

SAP e-Fatura çözümü ile, GİB e-Belge Düzenleme Portalına girmeden, SAP sisteminiz üzerinden kolay bir şekilde e-fatura düzenleyebilir, gönderebilir ve göndermiş olduğunuz e-faturaların takibini yapabilirsiniz.

e-Fatura Kimler İçin Zorunlu?

2020 ve sonraki hesap dönemlerinde brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzerinde olan firmaların Temmuz ayında e-faturaya geçmeleri gerekmekteydi.

Fakat Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayınladığı yeni taslak ile e-faturaya geçme şartlarının güncellenmesi ve e-faturaya geçiş zorunluğu için belirtilen ciro limitlerinin düşürülmesi öngörülüyor. Yeni yayınlanan taslağa göre 2021 yılı brüt satış hasılatı 4 milyon TL, 2022 ve onu takip eden hesap dönemleri için ise 3 milyon TL ve üzeri olan işletmelerin e-faturaya geçme zorunluluğu bulunması bekleniyor.

2. E-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura Sistemi, e-faturaya kayıtlı işletmelerin e-faturaya kayıtlı olmayan işletlemere ve son kullanıcılara kestiği elektronik faturalardır.

SAP e-Arşiv Fatura Çözümü sayesinde GİB e-Belge Düzenleme  Portalına girmeden, SAP sistemi üzerinden gönderdiğiniz tüm e-arşiv faturaların takibini yapabilirsiniz. E-arşiv faturalarınızı istediğiniz kriterlere göre filtreleyebilir ve görüntüleme yapabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura Kimler İçin Zorunlu?

İşletmelerin e-arşiv faturaya geçme zorunluluğunun bulunması için belli başlı kriterlere sahip olması gerekmektedir. Bu kriterlerden en önemlisi işletmenin e-fatura kullanıcısı olmasının gerekliliğidir.

Buna istinaden, bir işletme internet üzerinden hizmet / ürün satıyor veya satanlara araclık ediyorsa, tek bir gün içinde vergi mükellefi olmayan kişilere vergiler dahil 30 bin TL ve üzerinde fatura kesiyorsa ve yine tek bir gün içinde vergi mükellefi olan kişilere vergiler dahil 5 bin TL ve üzerinde fatura kesiyorsa e-arşiv fatura uygulamasına geçme zorunluluğu vardır.

3. e-Defter

e-Defter, işletmelerin yevmiye defterlerini ve genel defterlerini hazırlama, imzalama, arşivleme ve bu defterlerin beratlarını GİB’e aylık olarak raporlama işlemlerini elektronik ortamda yapmasıdır. Ayrıca

SAP e-Defter Çözümü ile muhasebe kayıtlarınızı yevmiye defteri  kullanmadan, GİB tarafından belirlenmiş format ve standartlara uygun olacak şekilde dijital ortamda düzenleyebilir ve arşivleyebilirsiniz. Ayrıca bu defterlere istediğiniz zaman sistem üzerinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

e-Defter Kimler İçin Zorunlu?

2021 yılında zorunlu e-fatura sistemine geçen işletmeler ile bağımsız denetime tabi olma şartını sağlayan işletmelerin e-defter uygulamasına geçme zorunluluğu bulunmaktadır.

4. e-İrsaliye

e-İrsaliye, kağıt ortamında düzenlenen sevk irsaliyesinin elektronik ortamda düzenlenmesi, hazırlanması ve izlenebilmesini kolaylaştıran bir e-dönüşüm uygulamasıdır. e-İrsaliyenin mal sevki yapılmadan önce düzenlenmesi gerekmektedir.

SAP e-İrsaliye Çözümü ile e-irsaliyelerinizi SAP sisteminiz üzerinden gönderebilir, gönderdiğiniz e-irsaliyeleri görüntüyelebilir, alıcıdan gelen kabul, ret, kısmi kabul, iade geri dönüşünün takibini yapabilir ve çıktısını alabilirsiniz.

e-İrsaliye Kimler İçin Zorunlu?

e-fatura uygulamasına kayıtlı olan, 2018 yılı ve onu takip eden hesap dönemlerine ait hasılatın 25 milyon TL ve üzeri olan işletmeler için, Temmuz 2020’de e-irsaliye uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmişti.

GİB’in yeni düzenlemesine göre hasılat limitinin düşürülmesi planlanıyor. 2021 ve sonraki hesap dönemlerine ait ciroların 25 milyon TL’den 10 milyon TL’ye indirilmesi bekleniyor.

5. e-Beyanname

e-Beyanname, vergi dairesine gönderilmesi zorunlu olan beyannemelerin elektronik ortamda hazırlanıp gönderilmesini sağlayan bir e-dönüşüm uygulamasıdır.

SAP e-Beyanname Çözümü ile SAP ve web üzerinden beyannamelerinizi hızlı bir şekilde oluşturabilir, gönderebilir ve beyannamelerinizi görüntüleyebilirsiniz.

e-Beyanname uygulaması, vergi beyannemelerinin ve bildirimlerinin elektronik ortamda gönderilmesi hakkında yasal düzenlemeler 340, 346, 357, 367, 373 ve 376 sıra no.’lu Vergi Usul Genel Tebliğlerinde yapılmıştır ve zorunlu hale getirilmiştir.

Firmaların Kullanabileceği Diğer e-Dönüşüm Çözümleri Nelerdir?

Günümüzde Türkiye’nin dijitalleşme ile gelmiş olduğu noktaya baktığımızda e-dönüşüm kapsamında getirilen zorunlu sistemlerin yanında, şirketlerin iş sürecine kolaylık sağlaması amacıyla geliştirilmiş ve isteğe bağlı olarak geçilebilecek e-dönüşüm çözümleri bulunmaktadır. Bu çözümler ile firmalar maliyetlerini düşürmekte, çalışanların iş yükünü hafifletmekte ve çalışan verimliliğini arttırmaktadır.

1. e-Mutabakat Çözümü

e-Mutabakat uygulaması, işletmelerin müşteri veya tedarikçileri arasında tanımlanmış borç-alacak hesaplarının elektronik ortamda yapılmasını sağlamak için geliştirilmiş bir uygulamadır.

e-Mutabakat çözümümüz olan Mutabıkım ile cari hesap ve BA/BS mutabakatlarınızı yapabilir, mutabakatlarınızın durumunu anlık olarak takip edebilir, geçmiş dönem mutabakatlarınızı raporlayabilir, beyanname raporlarınızı hazırlayabilir ve ekstre kontrollerinizi yapabilirsiniz. Böylece kolay, hızlı, güvenli ve hatasız bir e-mutabakat süreci geçirebilirsiniz. 

2. Ekstre Karşılaştırma Çözümü

SAP Ekstre Karşılaştırma Çözümü ile cari hesap içinde gerçekleşen borç-alacak hareketlerinin karşı işletmenin borç-alacak hareketleriyle karşılaştırılmasını sağlar. Uygulama içinde farkların hızlı ve doğru tespit edilmesiyle mutabakat süreçleri hızlanmaktadır. Ayrıca müşteri ve tedarikçi cari ödeme süreçleri de düzenli olarak takip edilebilmektedir.

3. Gelen e-Fatura Çözümü

SAP Gelen e-Fatura Çözümü, kullanıcıların gelen e-faturalarını SAP sistemlerine otomatik olarak aktarmaktadır. Bu sayede e-faturaların takibinin yapılması hızlı ve kolay bir şekilde SAP raporları üzerinden gerçekleşmektedir. Uygulama içerisinde e-faturalar için bildirim alma seçeneği, e-faturalara onay veya ret yanıtı verme ve e-faturaları ticari bazlı listeleme imkanı da bulunmaktadır.

4. Gelen e-Belge Çözümü

Gelen e-Belge Çözümü, SAP kullanan e-faturaya geçmiş şirketlerin e-faturaya geçmemiş şirketlerden aldıkları e-arşiv faturaları sistemlerine aktarırken yaşadığı zorluklara çözüm olması amacıyla geliştirilmiştir.

Gelen e-arşiv faturalarını otomatik olarak sisteme aktarmaya yarayan bu çözüm ilk defa MDP Group tarafından geliştirilmiştir.

5. e-Muhasebe Fişi Çözümü

e-Muhasebe fişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın standartlarına uygun olarak elektronik ortamda hazırlanan muhasebe fişleridir.

e-Muhasebe Fişi çözümü, işletmelerin elektronik muhasebe fişleriyle ilgili işlemlerini SAP üzerinden yönetilmelerini sağlayan bir çözümdür. Bu çözüm işletmelere, muhasebe fişlerini SAP üzerinden oluşturma, gönderme, arşivleme ve geçmiş e-muhasebe fişlerini görüntüleme imkanı sağlar.

e-Mutabakat Çözümü

Daha Fazla Bilgi için Bizimle İletişime Geçebilirsiniz!

Mutabıkım bir MDP Group markasıdır.