e-Adisyon Nedir? e-Adisyona Geçiş Zorunlu mu?

Adisyon, gittiğimiz cafe, restoran, lokanta gibi masaya servis hizmeti aldığımız mekanlarda sıklıkla duyduğumuz ve işletmeler tarafından düzenlenmesi zorunlu olan bir belgedir. E-dönüşüm uygulamalarının artması ve yaygınlaşmasıyla birlikte adisyon belgeleri de elektronik ortama taşındı. Elektronik adisyon, getirmiş olduğu avantajlar ve imkanlar sayesinde işletmeler için büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Blog yazımızda “e-Adisyon Nedir? Mükellefleri Kimlerdir? Nasıl düzenlenir?” sorularının cevaplarını bulabilirsiniz.

e-Adisyon Nedir?

Adisyon, Vergi Usul Kanunu uyarınca restoran, cafe, pastane, lokanta, kafeterya, pavyon gibi servisin garsonlar tarafından masaya yapıldığı ve gerçek usulde vergilendirilen hizmet işletmelerinin kullanması zorunlu olan bir belgedir. e-Adisyon ise bahsi geçen bu belgenin dijital ortamda elektronik olarak hazırlanmasını, saklanmasını ve ibraz edilmesini sağlayan bir e-dönüşüm sistemidir. e-Adisyonun, kağıt olarak düzenlenen adisyon belgesinden bir farkı yoktur ve aynı hukuki özelliklere sahiptir.

e-Adisyona Geçiş Zorunlu mu?

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB), adisyon düzenleyen lokanta, restoran, cafe, pastane, pavyon ve bar gibi hizmet işletmelerine yıllık veya aylık satış tutarlarını dikkate alarak e-adisyona geçme zorunluluğu getirme yetkisi vardır. Buna göre Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) işletmelere,

 • e-Adisyona geçmek için 3 aylık bir geçiş süresi vermekte,
 • Yazılı bir şekilde bildirim yapmakta,
 • GİB e-belge adresinden duyuru yapmaktadır.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından atılan bu adımların sonrasında hizmet işletmeleri e-adisyon sistemine dahil olmak zorundadır. Uygulamaya bir kere dahil olan işletmeler, sonrasında kâğıt adisyon düzenleyememektedir.

e-Adisyon Uygulamasına Geçiş Nasıl Yapılır?

e-Adisyona zorunluluk kapsamında geçen işletmelerin yanı sıra gönüllü olarak da uygulamaya geçiş yapılması mümkündür. Ancak uygulamaya gönüllü geçiş için işletmenin GİB’in belirlediği şartları sağlıyor olması gerekmektedir.

Söz konusu şartlar aşağıdaki gibidir;

 • İşletme e-fatura ve e-arşiv uygulamalarına dahil olmalıdır.
 • İşletmenin tebliğde açıklanan usul ve esaslara uygun olacak şekilde, e -adisyon belgesi düzenleyebilme, saklama ve ibraz etme, belge ve bilgilerini dijital ortamda GİB’e iletme konusunda gerekli hazırlıklar tamamlanmış olmalıdır.
 • e-Adisyon uygulamasına Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan onay almış özel entegratörler aracılığı ile veya uygulamanın işletmenin kendi bilgi işlem sistemlerine entegre edilmesiyle yani entegrasyon yöntemi ile de uygulamaya dahil olması mümkündür.

e-Adisyon Nasıl Düzenlenir?

Adisyon belgesi, gerçek usulde hizmet veren işletmelerin, sunduğu hizmetin cinsini ve miktarını göstermek amacıyla düzenlenmektedir. e-Adisyon, mükelleflerin müşteriden sipariş aldığı sırada dijital platformda, GİB tarafından belirlenmiş olan bilgilere yer verecek şekilde ve GİB’in belirlediği belge formatında düzenlenmektedir. Hizmet süresi boyunca, e-adisyonların müşterinin masasında bulunmasına dair bir zorunluluk yoktur. Ancak, hizmetin tamamlanmasıyla birlikte e-adisyonun e-fatura, e-arşiv ya da Ödeme Kaydedici Cihazlar ile düzenlenen perakende satış fişine dönüştürülmesi gerekmektedir.

Elektronik Adisyonda Yer Alması Gereken Bilgiler Nelerdir?

Elektronik adisyon belgesinde bulunması gereken bilgiler Vergi Usul Kanunu (VUK) tarafından belirtilmiştir. Kanuna göre adisyonda yer alması gereken bilgiler aşağıdaki gibidir;

 • Hizmeti gerçekleştiren işletmenin unvanı veya sahibinin adı-soyadı,
 • İşletmenin adresi ve bağlı olduğu vergi dairesi,
 • C. kimlik numarası ya da vergi kimlik numarası
 • e-Adisyonun düzenlendiği tarih, düzenlenme zamanı (saat ve dakika olarak),
 • e-Adisyonun evrensel tekil numarası ve e-belge numarası
 • Verilen mal veya hizmetin adı ve miktarı
 • Hizmet tamamlandıktan sonra e-fatura, e-arşiv fatura veya yeni nesil Ödeme Kaydedici ile düzenlenecek olan perakende satış fişinde yer alacak vergiler hariç toplam hizmet tutarı,
 • Düzenlenen elektronik adisyonun eklendiği e-fatura veya e-arşiv faturanın evrensel tekil numarası veya perakende satış fişinin düzenlendiği ödeme kaydedici cihazın (ÖKC) sicil numarası,

e-Adisyonun Avantajları Nelerdir?

Tüm e-dönüşüm sistemlerinde olduğu gibi elektronik adisyonun da şirkete, çalışanlara ve çevreye sağlamış olduğu birçok avantaj bulunmaktadır.

 • Adisyonların elektronik olarak düzenlenmesiyle birlikte kâğıt adisyona duyulan ihtiyaç ortadan kalkar. Böylece hem adisyon için yapılan masrafların önüne geçilmekte hem de adisyonlar daha kolay bir şekilde düzenlenmektedir.
 • İnsan kaynaklı hatalar minimum seviyeye iner.
 • Ayrıca kâğıt kullanımı da azalacağı için hem çevreye hem işletmenin bütçesine katkı sağlar.

e-Mutabakat Çözümü

Daha Fazla Bilgi için Bizimle İletişime Geçebilirsiniz!

Mutabıkım bir MDP Group markasıdır.

Exit mobile version