Düzeltme Beyannamesi Nedir, Nasıl Hazırlanır

Düzeltme Beyannamesi Nedir? Nasıl Hazırlanır?

Beyannameyi düzeltirken hem zamanlamaya hem de düzeltmenin hazırlandığı ortama dikkat edilmesi gerekmektedir. Beyanname mevzuatı, kâğıt veya elektronik ortamda düzeltme ve ekleme yapılmasına izin vermektedir. Şimdi düzeltme beyannamesi nasıl hazırlanır görelim.

Düzeltme Beyannamesi Nedir?

Kanuni süresi içinde verilen bir beyannamenin eksik veya yanlış olması halinde, mükellefin kanuni süresi geçmeden verdiği yeni beyannameye düzeltme beyannamesi denir.

Düzeltme beyanı, önceki beyan üzerinde artan veya azalan bir etkiye sahip olabilir. Yasal süresi içinde verildiğinde cezasız olarak gerçekleştirilebilir. Süre dolduktan sonra düzeltme beyanı düzenlenirse usulsüzlük cezası verilir.

Düzeltme Beyannamesi Nasıl Hazırlanır?

Düzeltme beyannamesi vermek için Gelir İdaresi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan Düzeltme Beyanı Verilmesi Dilekçesi’ni doldurarak Gelir İdaresi Başkanlığı’na teslim etmeniz gerekmektedir. Ayrıca dilekçede yer alan tüm bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurmanız gerekmektedir. Açıklama kısmına beyanname düzeltmesini neden yaptığınızı detaylı olarak yazmalısınız.

Düzeltme Beyannamesi Nasıl Verilir?

Belgeleri nasıl doldurduğumuz, doğru bilgileri girip girmediğimiz, devlet kurumları ile olan işlemlerimizde güncel verileri kullanıp kullanmadığımız çok önemlidir.

Hazırladığınız bir beyannamede bir hata olduğunu fark ederseniz, bu beyannameyi nasıl ve hangi ortamdan teslim ettiğinizi öğrenmelisiniz. Örneğin, basılı bir beyanname hazırladıysanız, bu beyannamenin düzeltmesini matbu olarak yapmalısınız. Beyannameyi dijital platformda hazırlayıp sunmuşsanız, bu beyanı elektronik ortamda düzeltmeniz gerekmektedir.

Düzeltme bildirimi göndermeniz için bir diğer nokta da bir önceki bildirimde yer alan hata veya eksikliği bilmeniz gerektiğidir. Düzeltme beyannamesi ile beyannameyi artıran bir etki varsa, iki tahakkuk farkı olarak tahakkuk fişi düşülür. Öte yandan, düzeltme beyannamesi azaltıcı olarak düzenlenmişse elektronik ortamda kabul edildikten sonra damga vergisinden oluşan tahakkuk fişi kesilir.

Bu aşamadan sonra matbu beyannamede gerekli düzeltmeler vergi dairesi tarafından yapılır. Elektronik ortamda hazırlanan beyanname düzeltme işlemleri ise ilgili beyanname hazırlama programı ile yapılmaktadır. Kontroller tamamlandıktan sonra onay verilir ve süreç tamamlanır.

Beyanname Nasıl Sorgulanır?

Beyanname verildikten sonra, herhangi bir yanlışlık olup olmadığını görmek veya düzenlenmesi gerekip gerekmediğini anlamak için beyannameyi sorgulamak ve takip etmek önemlidir.

Hazırlanan beyannameyi sorgulamak veya durumunu takip etmek için 3 farklı yöntem bulunmaktadır.

  1. Ticaret Bakanlığı’nın web sitesinde bulunan “Beyanname Sorgulama” ekranından yapılabilmektedir.
  2. e-Devlet üzerinden sorgulama yapılabilmektedir.
  3. Son olarak, İnternet Vergi Dairesi yolu ile sorgulama yapmak mümkündür.

e-Mutabakat Çözümü

Daha Fazla Bilgi için Bizimle İletişime Geçebilirsiniz!

Mutabıkım bir MDP Group markasıdır.