Dijital Hizmet Vergisi Nedir

Dijital Hizmet Vergisi Nedir?

Dijital platformların, ürünlerin, hizmetlerin ve fikri mülkiyetin küresel ölçekte yaygınlaşması küresel ekonomide uzun zaman sonra yaşanan en belirgin evrim olmuştur. Öyle ki teknolojinin artmasıyla birlikte şirketler, internet üzerinden farklı bölge ve ülkelerde yaşayan insanlara ulaşarak faaliyet alanlarını geliştirmiş ve dünyaya açılmıştır. Bu gelişmelerin sonucu olarak tüm dünyayı etkisi altına alan, dijital ortamda hayat bulan ve dijital ekonomi olarak adlandırılan yeni bir ekonomi ortaya çıkmıştır. Blog yazımızda dijital ekonomiden kaynaklanan Dijital Hizmet Vergisi ‘ne ve daha birçok konuya değineceğiz.

Dijital Hizmet Vergisi Nedir?

Dijital hizmet vergisi, dijital platformlarda gerçekleşen her türlü reklam hizmetleri, görsel, sesli ya da dijital bir içeriğin dijital ortamlarda satışı gibi ticari faaliyetlerden alınan bir vergi türüdür. 7 Aralık 2019 yılında Resmî Gazete’de yayınlanan 7194 sayılı kanun ile Türk vergi mevzuatına girmiş ve 1 Mart 2020 tarihinden itibaren de geçerli olmuştur.  Bu şekilde Türkiye’de dijital platformlar aracılığı ile kazanç sağlayan birçok insan dijital hizmet vergisi mükellefi olmuştur.

Dijital Hizmet Vergisi Kapsamında Olan Unsurlar Nelerdir?

Dijital Hizmet Vergisinin konuları birçok farklı unsurlardan oluşmaktadır.  7194 sayılı kanuna göre bu unsurlar aşağıdaki gibidir;

  • Dijital olarak sunulan reklam kontrol, performans ölçüm, reklamın sunulmasına bağlı teknik hizmetler gibi her türlü reklam hizmetlerinden,
  • Müzik, video, bilgisayar programları, oyunlar gibi sesli, görsel ya da dijital olan herhangi bir içeriğin dijital platformda satışını gerçekleştiren hizmetlerden,
  • Dijital içeriklerin izlenmesini, oynatılmasını, dinlenmesini veya kaydedilmesini sağlayan dijital ortam hizmetlerinden,
  • Kullanıcıların birbiri ile etkileşime girebileceği dijital ortamların sağlanması ve işletilmesi hizmetlerinden,
  • Bahsi geçen hizmetlere yönelik dijital ortamda dijital hizmet sağlayıcılarının verdiği aracılık hizmetlerinden elde edilen kazançlardan dijital hizmet vergisi alınmaktadır.

Kimler Dijital Hizmet Vergisi Mükellefidir?

7194 sayılı kanuna göre dijital hizmet sağlayıcıları, dijital hizmet vergisinin mükellefi sayılmaktadır. Kurumlar Vergisi Kanunu veya Gelir Vergisi Kanunu göre tam veya dar mükellef olup olmamasının ya da Türkiye’de iş yeri ve temsilcilikleri aracılığı ile hizmet verip vermediklerinin dijital hizmet vergisi mükellefiyetine herhangi bir etkisi yoktur.

Dijital hizmet vergi mükellefiyeti, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’nda ve elektronik bir ortamda kurulmaktadır. Dijital hizmet vergi beyannamesini ilk kez verecek olan mükellefin, öncelikle Gelir İdaresi Başkanlığı’nın dijital hizmetler web sitesi üzerinden ilgili formu doldurması gerekmektedir.

Dijital hizmet vergisi mükelleflerinin hepsi kanunlar çerçevesinde dijital hizmet vergisi kapsamına giren ödeme işlemlerini yapmak zorundadır. Bu ödemeler, kanunda yer alan hükümlere ve oranlara göre yapılmaktadır.

Ancak, Türkiye’de kazancı 20 milyon TL’den veya dünya çapında kazancı 750 milyon Euro’dan az olan mükellefler Dijital Hizmet Vergisi kapsamına girmemektedir.

Dijital Hizmet Vergisi Oranları Nedir ve Nasıl Hesaplanır?

Dijital hizmet sağlayıcıların elde etmiş olduğu kazancın %7,5 oranı, dijital hizmet vergisine tabi olmaktadır. Dijital hizmet vergisi, vergi kapsamına giren hizmetlere bağlı vergi oranının matraha uygulanması ile hesaplanmakta ve vergide herhangi bir indirim yapılmamaktadır.

Dijital Hizmet Vergisi Beyan Dönemi Nedir?

7194 sayılı Kanun’da Dijital hizmet vergisi kapsamında vergilendirme dönemi, takvim yılının birer aylık dönemleri olarak belirtilmiştir. Beyannameler, vergilendirme dönemini takip eden ayın son gününün akşamına kadar verilmesi ve beyanname verme süresi içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

Beyannameler Nasıl Gönderilir?

Gelir İdaresi Başkanlığı’na ait web sitesi üzerinden elektronik olarak gönderilmektedir.

Dijital Hizmet Vergi Ödemeleri Nasıl Yapılır?

Ödemeler, vergi dairelerinden yetkili bankalar aracılığı ile yapılabileceği gibi GİB’e ait dijital hizmetler web sitesi üzerinden yetkili olan banka kartları ya da kredi kartları ile de yapılabilmektedir.

e-Mutabakat Çözümü

Daha Fazla Bilgi için Bizimle İletişime Geçebilirsiniz!

Mutabıkım bir MDP Group markasıdır.