Dijital Dönüşümün Faydaları Nelerdir

Dijital Dönüşümün Faydaları Nelerdir?

Dijital dönüşüm, dijital teknolojinin bir şirketin çalışma alanına entegre edilerek çalışma biçiminde temel değişiklikler yaratır. İşletmelerin, eski süreçleri modernleştirmesine, verimli iş akışlarını hızlandırmasına, güvenliği güçlendirmesine ve karlılığı artırmasına olanak tanır. Böylece farklı sektörlerdeki işletmeler, Dijital Dönüşümün Faydaları‘ndan birçok konuda yararlanır.

Dijital Dönüşüm Neden Bu Kadar Önemli?

Dijital dönüşüm, bir şirketin çalışma şeklini değiştirmektedir. Sistemler, iş akışı, süreçler ve şirket kültürü bu sürecin bir parçasıdır. Bu sebeple dönüşüm, bir şirketin her düzeyini etkilemekte ve daha etkin çalışma sağlamak için tüm alanlardaki verileri bir araya getirmektedir.

Şirketler, makine öğrenimi ve yapay zekâ gibi iş akışı otomasyonu ve gelişmiş işlemlerden yararlanarak birçok noktayı birleştirmektedir.

Dijital Dönüşüm Teknolojileri Nelerdir?

Dijitalleşmeyle birlikte birçok teknoloji ortaya çıkmıştır. Biz bu başlık altında sadece bazılarını maddeler halinde belirteceğiz.

 • Big Data (Büyük Veri)
 • Yapay Zekâ
 • Nesnelerin İnterneti
 • Bulut Bilişim
 • Artırılmış Gerçeklik
 • Dijital Medya
 • Mobil

Dijital Dönüşümün Faydaları Nelerdir?

Birçok şirket için dijital dönüşümün en temel faydası şirket maliyetiyle ilgilidir. İşletme verilerini bulut ortamına taşımak, işletmenin maliyetlerini düşürmektedir. Şirket çalışanlarına zaman tasarrufu sağlayarak başka işler üzerinde çalışmalarını mümkün kılmaktadır. Ek olarak, donanım ve yazılım maliyetlerini de büyük oranda düşürmektedir.

1. Gelişmiş Veri Toplama Özelliği

Birçok şirket, çok sayıda müşteri verisi toplamaktadır. Ancak asıl mesele, bu verileri şirketi ileriye taşıyabilecek analizler için optimize etmektir. Bu süreçte verilerin nasıl toplandığını, saklandığını, analiz edildiğini ve paylaşıldığını değerlendirmek oldukça önem taşımaktadır. Dijital dönüşüm, doğru verilerin toplanmasını ve tüm alanlara dahil edilmesi için bir sistem oluşturmaktadır.

2. Daha Güçlü Kaynak Yönetimi

Dijital dönüşüm, dağınık yazılım ve veri tabanları yerine şirketin kaynaklarını birleştirmektedir. Bir başka deyişle şirketin uygulamaları, veri tabanları ve yazılımları merkezi bir noktaya entegre edilebilmektedir. Bu sayede işletmenin her alanını kapsayarak birimler arasında yeniliği ve verimliliği sağlamaktadır.

3. Veriye Dayalı Müşteri Anlayışı

Veriler, müşterileri anlamanın en önemli anahtarıdır. Müşteri ihtiyaçlarını daha iyi anlamak, daha müşteri odaklı bir iş stratejisi oluşturmak için referans oluşturmaktadır. Dijital dönüşüm ise bu müşteri anlayışını geliştirmek için çok önemli faktördür. Bu sayede stratejilerin daha verimli olmasını sağlamaktadır.

4. Dijital Kültürün Oluşması

Dijital dönüşüm uygulamaları, şirket iş süreçlerini daha sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini sağlarken aynı zamanda şirketi dijital olarak da ileriye taşımaktadır. Bu çok önemlidir çünkü bir şirketin sürdürülebilir olması için dijital çağa ayak uydurması gerekmektedir.

5. Karlılığın Artması

Dijital dönüşüme ayak uyduran şirketler, şirket içinde verimliliği ve karlılığı artırmaktadır.  Çünkü birçok şirket işlemleri dijitale taşınmakta ve manuel olarak kullanılan ve masraf oluşturan faktörler ortadan kalkmaktadır. (kağıt kullanımı, postalama, arşivleme vb. giderler)

Finans Departmanlarında Dijital Dönüşüm

Türkiye’de finans departmanlarında gerçekleşen dijital dönüşüm, devlet düzenlemeleri ile desteklenmektedir.

e-Dönüşüm kapsamında finans sektörüne gelen uygulamalar aşağıdaki gibidir:

 • e-Fatura: Kağıt faturaların dijital ortamda düzenlenmesini, gönderilmesini ve saklanmasını sağlamaktadır.
 • e-Arşiv: Elektronik ortamda oluşturulan faturanın müşteriye e-posta ya da SMS yolu ile gönderilmesini sağlamaktadır.
 • e-Defter: Manuel olarak tutulan yevmiye ve büyük defterlerin dijital ortamda hazırlanmasını ve GİB’e gönderilmesini sağlamaktadır.
 • e-İrsaliye: İrsaliye düzenleme, gönderme, alma, cevaplama ve saklama gibi tüm işlemlerin dijital ortamda yapılmasını sağlayan bir sistemdir.
 • e-Mutabakat: Manuel olarak yürütülen mutabakat işlemlerini tek bir platform üzerinden dijital ortamda gerçekleştirilmesini sağlar.
 • e-Beyanname: Vergi dairesine bildirilmesi gereken beyannamelerin elektronik ortamda hazırlanıp gönderilmesini sağlayan bir sistemdir.
 • e-Devlet: Devlet tarafından sunulan hizmetlerin, vatandaşlara tek bir platform üzerinden ulaştırılmasını sağlayan bir sistemdir.

e-Mutabakat Çözümü

Daha Fazla Bilgi için Bizimle İletişime Geçebilirsiniz!

Mutabıkım bir MDP Group markasıdır.