Damga Vergisi Nedir

Damga Vergisi Nedir? Mükellefi Kimdir?

Adını çokça duyduğumuz damga vergisi, kişiler ve kurumlar arasında yapılan anlaşma ve işlemler için devlet tarafından alınan vergi çeşitlerinden bir tanesidir. Blog yazımızda damga vergisine dair pek çok sorunun cevabını bulabilirsiniz.

Damga Vergisi Nedir?

Damga vergisi, kurumlar ile kişiler arasında veya kişiler ile kişiler arasında yapılan anlaşmalardan, sözleşmelerden doğan ve devlet tarafından alınan bir vergi türüdür. Bahsi geçen kişiler arasında yapılan anlaşmaların geçerliliğini belgeleyen kağıtlardan alınmaktadır. Günlük hayatta kira sözleşmeleri, vergi beyannameleri, vekalet işlemleri gibi durumlarda ödenmektedir. İş hayatında ise sözleşmeler, ihaleler ve ücret ödemeleri gibi durumlarda verilmektedir.

Damga Vergisi Mükellefi Kimdir?

Resmi olan ve Damga Vergisi Kanunu ile sınırları belirlenen kağıtlara imza atan kişiler, damga vergisinin mükellefidir. Eğer yapılan anlaşma iki kişi arasında gerçekleşiyorsa, iki taraf da damga vergisinin mükellefi olmaktadır. Eğer resmi kurumlar ile kişiler arasında yapılıyorsa, vergi mükellefi kişiler olmaktadır. İmza atanlardan birisi resmi kurumsa ya da vergiden muafsa vergiyi yine diğer kişi ödemektedir. Tüm bunlardan anlaşılacağı üzere damga vergisini yalnızca kişiler ödemektedir.

Damga Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Damga vergisi, vergiye konu olan kağıtların nüsha sayısına göre hesaplanmaktadır ve oranlara göre değişiklik göstermektedir. Buna ek olarak, fotokopi çektirmek veya suret almak damga vergisinin kapsamına girmemektedir.

Damga Vergisi Nasıl Ödenir?

Damga vergisini ödemek için Nispi ve Maktu olmak üzere iki farklı şekil bulunmaktadır. Sözleşmede değer belirtilmediyse vergi nispi şekilde binde 8,25 olarak hesaplanırken, bir değer belirlendiyse maktu şekilde 30 TL olarak ödenmektedir.

Ayrıca damga vergisini pul yapıştırarak, basılı damga koyarak, istihkaktan kesinti yaparak veya makbuz keserek ödemek mümkündür.

Basılı Damga Konarak Ödeme:

Aşağıda belirtilmiş olan kağıtlar, basılı damga konarak ödenebilir.

  • Faturalar
  • Makbuz ve ibra senetleri,
  • Elektrik, telefon, havagazı ve su abonelik sözleşmeleri
  • Ulaştırma ile ilgili olan kağıtlar
  • Maliye Bakanlığı tarafından izin verilmesi şartıyla vergiye tabi olan diğer kağıtlar
  • Basılı damga konulacak kağıtların vergisi, %5 eksiği ile peşin olarak ödenmesi gerekmektedir.

Makbuz Kesilmesi Şekliyle Ödeme:

  • Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan mükellefler, kurumlar ve kuruluşlar tarafından 1 ay içerisinde düzenlenen kağıtların vergisi, ertesi ayın 21. günün akşamına kadar ödenmesi gerekmektedir.
  • Yukarıda belirtilen durumlar dışında, kağıdın düzenlendiği tarihten itibaren 15 gün içerisine vergi dairesine vergi için bir beyanname ile bildiri yapılmalı ve aynı süre içerisinde ödenmelidir.

İstihkaktan Kesinti Yapılarak Ödeme:

Genel ve özel bütçeli dairelerle il özel idareleri ve belediyeler, iktisadi kamu teşekkülleri, bankalar ile bunların iştirakleri ve müesseseleri ve benzeri teşekkül, müessese ve iştiraklerin ödemelerinde kullanılan ve nispi vergiye tabi olan makbuzlarla bu nitelikteki kağıtlara ait vergilerin, bu ödemelerin yapılması ya da avans yoluyla ödemelerde avansın ödenmesi sırasında ilgili daire ve müesseseler tarafından istihkaklardan kesinti yapılma şekliyle ödenmesine Maliye Bakanlı tarafından izin verilmektedir.

 

e-Mutabakat Çözümü

Daha Fazla Bilgi için Bizimle İletişime Geçebilirsiniz!

Mutabıkım bir MDP Group markasıdır.