Çek Ciro Etme

Çek Ciro Etme İşlemi Nedir? Çek Nasıl Ciro Edilir?

Ticari dünyada en temel ve yaygın olarak kullanılan ödeme yöntemlerinden bir tanesi çeklerdir. Özellikle, ödemenin vadeli bir şekilde ve banka üzerinden yapılması istendiği zamanlarda çek kullanılmaktadır. Çekler, iki taraf arasında düzenlenmektedir. Ancak, çek ciro etme işlemi ile çek üzerindeki hakların bir başkasına devredilmesi mümkündür. Blog yazımızda çek ciro etmek ile ilgili merak edilenleri cevapladık.

Çek Nedir?

Ödeme işlemlerini kolaylaştıran çek, iş hayatının vazgeçilmez ödeme yöntemlerinden biridir. Çek, bir kişinin banka hesabından, belgede adı yazılı olan kişiye, belgede yazılı olan miktarın ödenmesiyle ilgili talimatı içeren kıymetli bir evrak türüdür.

Çek Ciro Etme İşlemi Nedir?

Çeki alan kişinin, elindeki çeki üçüncü bir kişiye devretmesine çek ciro etme denir. Bir başka ifadeyle, çek üzerinden gelecek olan ödeme hakkının başkasına devredilmesi işlemidir. Çek ciro işlemi, çeki kullanma hakkını elinde bulunduran kişi tarafından gerçekleştirilmektedir.

Çek cirosu, çekin arka tarafına keşidecinin kaşesini basması ve firma yetkilisinin imzası ile yapılmaktadır. Çekin ciro edilmesiyle birlikte, çek üzerinde yazılı tutar üçüncü tarafa devredilmektedir. Çekin vadesi geldiğinde, çeki ilk düzenleyen kişi çekin bedelini ödemekte ve ciro yöntemiyle çeki alan taraf çek tutarını bankadan tahsil etmektedir.

Çek cirolamanın iki farklı yöntemi bulunmaktadır.

Tam Ciro: Çek üzerinde hem ciro işlemini yapanın hem de çekin haklarını devralanın açık bir şekilde belirtilmesidir.

Beyaz Ciro: Bu yöntemde, çek üzerinde sadece çeki ciro eden taraf belirtilmektedir. Çek cirolama yöntemiyle çekin hakkını alan tarafa ait bir bilgi bulunmamaktadır. Bu noktada, “hamiline” olarak yazılmış olan çek, beyaz ciro hükmündedir.

Çek Ciro Etme İşlemi Nasıl Yapılmaktadır?

Çek ciro işlemi, oldukça kolay ve hızlı bir şekilde yapılmaktadır. Ancak, bu süreçte bazı adımlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Çeki ciro etmek isteyen kişi, çekin arka tarafına firma kaşesini vurmalıdır. Ancak tek başına kaşe, ciro için yeterli değildir. Firma yetkilisinin, kaşenin altına imzasını atarak ciro işlemini onaylaması gerekmektedir. Eğer şirkette birden fazla yetkili ortan varsa onların da imzaları bulunmalıdır. Kaşe ve imzaların atılmasıyla birlikte ciro işlemi tamamlanmaktadır. Bundan sonraki süreçte, çekin ciro edildiği kişi, çek üzerinde yazan vade geldiğinde ilgili bankaya giderek tutarı tahsil edebilmektedir.

e-Mutabakat Çözümü

Daha Fazla Bilgi için Bizimle İletişime Geçebilirsiniz!

Mutabıkım bir MDP Group markasıdır.