Cari Hesap Nedir Takibi Nasıl Yapılır

Cari Hesap Nedir? Cari Hesap Takibi Nasıl Yapılır?

Firmalara ait ticari faaliyetlerin en iyi ve etkin bir şekilde yönetilmesi için cari hesap takibinin yapılması çok önemlidir. Bu sebeple, bu blog yazımızda “Cari Hesap Nedir? Cari Hesap Takibi Nasıl Yapılır? gibi konuları ele aldık.

Cari Hesap Nedir?

Cari hesap, şirketlerin müşterileri ve tedarikçileri ile yaptığı tüm ticari işlemlerin bir araya toplandığı hesap anlamına gelmektedir. Bir başka deyişle, cari hesaplar satın alma, satış, tahsilat, ödeme gibi işlemlerin karşılıklı hesaplarda borç ve alacak yaratılması ile oluşmaktadır. Böylece işletmelerin borç ve alacaklarını takip etmelerini, bakiye takibi yapmalarını ve nakit akışı yönetimi yapmaları sağlamaktadır. Bu takip sürecine ise cari hesap takibi denmektedir.

Cari Hesap Takibi Neden Önemlidir?

İşletmeler, cari hesap takibi sayesinde borç ve alacaklarına dair detaylı bir şekilde bilgi edinmektedir. Bununla birlikte müşterilerden ne kadar alacağını veya ne kadar ödeyeceği, ödeme tarihinin ne olacağını kolay bir şekilde takip edebilmektedir. Böylece işletmeler, mali dengesini kolay bir şekilde koruyabilmekte ve ödemelerini zamanında yapabilmektedir. Ayrıca cari hesap takibini önemli kılan diğer bir faktör, kâr oranlarının korunması ve nakit akışının verimli bir şekilde yönetilmesini sağlamasıdır.

Cari Hesap Takibi Nasıl Yapılır?

Geçmiş dönem bilgileri, cari hesap takibinin faydalı olması için yeterli değildir. Aynı zamanda güncel bilgileri de takip etmek gerekmektedir. İşletmelerin cari hesap takibi yaparken uyguladıkları bazı yöntemler bulunmaktadır. Bunları cari hesap defteri, excel ve cari hesap programları olmak üzere 3 farklı yöntemdir.

1. Cari Hesap Defteri Üzerinden Takip

En eski yöntemlerden olan cari hesap defteri 3 bölümden oluşmaktadır.

  • Müşterilerden alacakların yazılı olduğu
  • Satıcılara olan borçların yazılı olduğu
  • ve vergi borcu gibi diğer borç ve alacakların yazıldığı bölümdür.

Ancak defter üzerinden yapılan cari hesap takibinde ihtiyaç duyulan raporları çıkarmak mümkün değildir.

2. Excel Üzerinden Cari Hesap Takibi

Bu yöntemde, her müşteri ve tedarikçi için ayrı ayrı düzenlenen cari hesap kartı oluşturmak gerekmektedir. Cari hesap kartlarının içinde cari hesap tipi, adı/unvanı, takip numarası, alacak ve borç bakiyesi gibi bilgilerin yer alması gerekmektedir. Ayrıca kartlar sürekli olarak güncellenmelidir.

Cari hesap defterine göre kolay bir yöntem olsa bile günümüzde kullanımı oldukça zor ve karmaşıktır. Çünkü zamanla cari hesapların sayısı artmaktadır. Bu yüzden cari hesap takibini excel üzerinden yapmak çalışanlar için büyük bir iş yükü altına girmektedir.

3. Cari Hesap Programları Üzerinden Cari Hesap Takibi

Gelişen teknolojiyle birlikte ortaya çıkan cari hesap programları takip sürecini oldukça kolay bir hale getirmiştir.

Bu programlar, işletmelere tüm cari hesapların borç ve alacak durumunu rahat bir şekilde takip etme imkânı sunmuştur. Ayrıca çalışanların iş yükünü azaltarak verimliliklerini artırmaktadır.

Cari hesap ve BA-BS Mutabakatlarına dair bilgi edinmek için “Cari Hesap ve BA – BS Mutabakatı Nasıl Yapılır?” adlı blog yazımızı okuyabilirsiniz.

e-Mutabakat Çözümü

Daha Fazla Bilgi için Bizimle İletişime Geçebilirsiniz!

Mutabıkım bir MDP Group markasıdır.