Beyanname Nedir? Beyanname Türleri Nelerdir?

Beyanname Nedir?

Beyanneme, resmi kuruluşlar tarafından farklı konu ve amaçlar için talep edilen bir belge türüdür. Özetle, belirli bir konuyu bildirmek amacıyla verilen yazılı metinlerdir.

Beyanname Nasıl Verilir?

Beyannemeleri ulaştırmak için bir çok yöntem bulunmaktadır.

  • Beyanname üzerindeki gerekli bölümler eksiksiz bir şekilde doldurulduktan sonra ilgili vergi dairesine birebir götürülerek elden teslim edilebilir.
  • Vergi dairesinin adresine posta yolu ile ulaştırılabilir.
  • Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesi üzerinden iletilebilir.

Beyanname Hangi Amaçla Verilir?

Beyannameler farklı alan ve amaçlar için resmi kurumlar tarafından istenilen yazılı bir belgedir. Beyanname özellikle vergi borcu olan vatandaşların veya işletmelerin hazırlayıp bildirmesi gereken belgelerdir. Bu belgeler sayesinde vatandaşların ve işletmelerin vergi borçlarının ne kadar ortaya çıkmaktadır.

Beyannamelerin, amacına ve kullanım alanına göre bir çok çeşidi bulunmaktadır.

Beyanname Kullanım Alanları Nerelerdir?

  • Vergi Daireileri
  • Maliye İşleri
  • Kamu Daireleri
  • Mühür Beyannameleri
  • İmza Beyannameleri
  • Sicilli Ticaret Beyannameleri

Beyannamelerin kullanım alanlarına göre ortaya çıkan beyanname türleri mevcuttur.

Beyanname Türleri Nelerdir?

1. Katma Değer Vergisi Beyannamesi

Katma Değer Vergisi, bir tüketim vergisidir. Bir ürün veya hizmeti satın alan kişinin, satın aldığı yere ödediği vergi tutarıdır. Yapılan işlem üzerinden hesaplanır ve fatura üzerinde gösterilir. KDV oranları devlet tarafından belirlenmektedir ve işlem türlerine göre KDV oranları %1, %8 ya da %18 oranında olabilmektedir. Yapılan tüm alım ve satımlar Katma Değer Vergisinin konusudur.

Katma Değer Vergisi Beyannameleri aylık olarak verilmektedir. KDV ödemeleri her ayın 24. gün akşamına kadar beyan edilmesi ve 26. gün akşamına kadar ödenmesi gerekmektedir.

2. Muhtasar Vergisi Beyannamesi

Muhtasar Vergisi Beyannamesi, gelir vergisine yönelik oluşturulan bir beyanname türüdür. İşletmeler, vergi kesintisi yapmaya sorumlu tutulduğu işlemler için muhtasar beyanname vermek zorundadır.

Muhtasar beyanname yapması gereken vergi sorumluları işverenler, iş ortakları, serbest meslek çalışanları, ticari firmalar, vakıf-dernekler, kamu ve iktisadi kurumlardır. 

Muhtasar beyannameleri aylık ve üç aylık dönemler olmak üzere iki şekilde verilebilmektedir. Üç aylık dönemde muhtasar beyanname vermek isteyen işletme ve kurumların vergi dairesini önceden bilgilendirmesi ve çalışan sayısının 10 kişinin altında olması gerekmektedir.

Muhtasar vergi beyannemeleri her ayın 23. gün akşamına kadar beyan edilmesi ve 26. gün akşamına kadar da ödenmesi gerekmektedir.

Üç ayda bir beyanname verecek olanlar ise her ay yerine üç aylık dönemleri izleyen ayın 23. gün akşamına kadar vermesi gerekmektedir.

3. Kurumlar Vergisi Beyannamesi

Kurumlar Vergisi Beyannamesi, kurum kazançları üzerinden alınan bir vergi türüdür. Mükelleflerin, vergiye konu olan kazançlarını ilgili kuruma beyan etmesi gerekir.

Kurumlar vergisi beyannamesi, 25 nisana kadar beyan edilmesi ve 30 nisana kadar ödenmesi gerekmektedir.

4. Geçici Vergi Beyannamesi

Geçici vergi, 1 yıl boyunca ödenmesi gereken toplam tutarın 3 aylık periyotlar halinde ödenmesidir.

Geçici Vergi Beyannamesi, ticari kazanç sahipleri, serbest meslek erbabı ve kurumlar vergisi mükellefi olanların üç aylık kazancı üzerinden hesapşanan ve peşin ödenen bir vergidir.

Geçici Vergi Beyannamesi, üç aylık dönemi takip etmekte olan ayın 14. gün akşamına kadar vergi dairesine beyan edilmesi ve 17. gün akşamına kadar ödenmesi gerekmektedir.

5. Basit Usulde Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

Basit Usulde Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi, basit usule bağlı olan mükelleflerin yıllık kar ve zarar durumunu gösteren beyannamedir. Mükellefler 1 yıl içinde sadece bir defa yıllık gelir vergisi beyan ederler.

Basit Usul Gelir Vergisi Beyannamesinin, takip eden yılın Şubat ayının 25. gün akşamına kadar beyan edilmesi ve iki taksit şeklinde ödenmesi gerekmektedir.

6. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

Yıllık Gelir Vergisi, resmi geliri olan, hukuken hak sahibi olan, sadece gerçek kişilerin gelirleri üzerinden alınmakta olan bir vergi türüdür. Bu türde gelir olarak adlandırılan hususlar kişilerin mal veya gayrımenkul satışı veya getirisi ve ücretli çalışma karşılığında elde ettiği kazançlardır.

Takip eden yılın mart ayının 25. gün akşamına kadar gelir vergisinin beyan edilmesi ve 26. Gün akşamına kadar ödenmesi gerekmektedir.

7. Damga Vergisi Beyannamesi

Damga vergisi, kişi veya kurumların aralarında yaptığı resmi ve hukuki sonuç doğuran sözleşmelerin, anlaşmaların veya işlemlerin belgelendirildiği kağıtlardan alınan bir vergi türüdür. Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen kurum ve kuruluşlar 1 ay içerisinde düzenlenen kağıtların vergisini ertesi ayın 20. gün akşamına kadar vergi dairesine bildirmesi ve 26. gün akşamına kadar ödemesi gerekmektedir.

8. BA/BS Formları

BA/BS formları, işletmelerin bir ay içerisinde KDV hariç 5.000 TL’yi aşan alım ve satımlarını bildirmek için yapılmaktadır. Bildirimler, ilgili ayın son gününe kadar yapılmaktadır.

 

 

 

e-Mutabakat Çözümü

Daha Fazla Bilgi için Bizimle İletişime Geçebilirsiniz!

Mutabıkım bir MDP Group markasıdır.