APHB Sigorta Nedir Ne İşe Yarar

APHB Sigorta Nedir? APHB Ne İşe Yarar?

Blog yazımızda Aylık Prim ve Hizmet Belgesi’ne (APHB) dair merak edilen soruların cevaplarını bulabilirsiniz.

APHB Sigorta Nedir?

APHB, Aylık Prim ve Hizmet Belgesi’nin kısaltmış halidir. APHB sigortası, günümüzde her büyüklükteki işveren tarafından yaygın olarak kullanılan bir sigorta türüdür. APHB, işçinin günlük hayatını güvence altına almakta ve işte meydana gelebilecek her türlü zararı kapsamaktadır. İşverenler tarafından sigortalı çalışan personelleri için 1 ay boyunca düzenlediği bir belgedir. APHB, personelin sigortalılık durumunu, sigorta kapsamını, iş ve günlük yaşamlarında karşılaşabilecekleri sorunları SGK sigortası kapsamında karşılamayı ve denetlemeyi amaçlamaktadır.

APHB, bir işveren tarafından istihdam edilen personelin bir ay içinde SGK tarafından belirlenen tarihte SGK’ya sunduğu ve işveren hakkında gerekli tüm bilgileri içermektedir. Bu belge iş değişikliği süreçlerinde de kullanılmakta ve SGK’ya teslim edilmediği takdirde mutlaka bildirilmesi gerekmektedir. Bunun bildirilmemesi birçok yasal riskle sonuçlanacaktır.

APHB’de Hangi Bilgiler Yer Alır?

APHB bildirimi ile sigortalının işyerinde veya özel hayatında karşılaşabileceği sağlık sorunlarına karşı sigortalı olması sağlanmaktadır. Bu bildirim sırasında SGK’ya bir form sunulmaktadır. Bu form, çalışan hakkında bazı bilgiler içerir.  APHB sigorta belgesinde yer alan bilgiler aşağıdaki gibidir;

 • Şirketin şahıs veya kurum olarak ismi
 • İş yeri adresi ve iletişim bilgileri
 • İş yerine ait T.C. kimlik numarası veya vergi kimlik numarası
 • Çalışanın adı-soyadı, T.C. kimlik numarası ve SGK numarası
 • Prime esas olan kazanç
 • Çalışanın çalıştığı ve çalışmadığı gün sayısı
 • Çalışanın işe başlangıç tarihi
 • Prim günleri
 • Çalışanın, çalıştığı sigorta kolu
 • Sicil no
 • Belge kodu ve belge türü
 • Belge bildiri dönemi

APHB Sigorta Türleri Nelerdir?

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Sigortası çok geniş bir kapsama alanına sahip bir sigorta türüdür. APHB sigortası almak için kullanılacak birçok belge türü vardır. İşverenler, yaptıkları işe ve çalışanlarının niteliğine göre bu belge türleri arasından seçim yaparak APHB sigortası hazırlamaktadır. Bu sayede çalışanların günlük yaşamları ve sağlık durumları güvence altına alınmaktadır.

APHB sigorta belge türlerinden bazıları aşağıdaki gibidir;

 • Hizmet akdi olan tüm sigorta kollarına tabi olan çalışanlar (yabancı uyruklu sigortalılar dahil)
 • Sürekli yer altında çalışanlar
 • Sosyal güvenlik destek primine tabi olan çalışanlar
 • 3308 sayılı Kanun’da belirtilmiş olan aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim alan öğrenciler
 • Geçici 20.maddeye tabi olanlar
 • Tüm sigorta kollarına tabi olan ve işsizlik sigortası primi kesilmeyen çalışanlar
 • Sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasına tabi olanlar
 • Ceza infaz kurumları ve hapishanelerde faaliyet gösteren atölyelerde çalışan mahpuslar
 • Türk işverenler tarafından Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin imzalanmadığı ülkelere getirilen çalışanlar
 • Meslek liseleri veya yükseköğretim kurumlarında zorunlu staja tabi olanlar

APHB Bildirim Süresi Nedir?

APHB, işveren tarafından bir sonraki ayın 23’üne kadar çevrimiçi olarak sunulmalıdır. Bu tarihe kadar internet üzerinden tebligat yapılmamış ise kâğıt ortamında SGK’ya bildirilmelidir. Beyanname gerektiği şekilde hazırlandıktan sonra işveren tarafından onaylanır ve SGK’ya gönderilir. Beyannamenin geç verilmesi halinde sigortalı başına aylık asgari ücretin 1/5’i oranında ceza uygulanır. Bildirim yapılmadığı takdirde işverene aylık asgari ücretin iki katı para cezası verilmektedir.

APHB Sigortası Ne İşe Yarar?

APHB sigortası, çalışanları güvence altına almaktadır. Çalışanın, işteyken yaşayabileceği olumsuz durumlardan kaynaklı kayıpları sigorta şirketi tarafından karşılanmaktadır. Farklı sigorta türleri bulunduğundan dolayı, sigortanın karşılayacağı zarar miktarı sigorta türüne göre değişmektedir.

e-Mutabakat Çözümü

Daha Fazla Bilgi için Bizimle İletişime Geçebilirsiniz!

Mutabıkım bir MDP Group markasıdır.